Poliţia de Frontieră pune în aplicare dispoziţiile acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen,în Republica Bulgaria şi în România

Începând cu data de 01.08.2018, autorităţile române aplică prevederile Deciziei UE nr. 934/2018 privind punerea în aplicare a dispoziţiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen, în Republica Bulgaria şi România, în sensul că pot transmite la sistemul central SIS II propriile semnalări privind cetățenii terți împotriva cărora au fost instituite alerte în scopul refuzării  intrării sau șederii pe teritoriul statelor membre UE, respectiv sunt abilitate să pună în aplicare alertele altor state membre în același scop.

Astfel, Poliţia de Frontieră aplică întocmai prevederile Deciziei UE nr. 934/2018, coroborate cu normele Regulamentului CE nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II), în sensul că la descoperirea unei semnalări în Sistemul de Informaţii Schengen emisă de un stat membru UE, altul decât România, referitoare la refuzul intrării, se va aplica măsura indicată în alertă, respectiv nepermiterea intrării pe teritoriul României, cu îndeplinirea procedurilor specifice.

În mod concret, dacă la controlul de frontieră se constată că, pe numele unui cetăţean străin este instituită o semnalare în SIS, de către un stat membru, prin care i se refuză intrarea pe teritoriul tuturor statelor membre UE, faţă de persoana în cauză se ia măsura nepermiterii intrării pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), lit. d), coroborat cu menţiunile art. 14 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen).

Persoana în cauză este informată cu privire la aplicarea măsurii prin înmânarea unui formular standardizat, în cuprinsul căruia sunt indicate: motivul aplicării măsurii şi calea legală pentru contestarea  acesteia.

Derogarea de la măsurile aferente alertei pe art. 24 din Regulamentul SIS II se realizează în cazul existenţei unor motive umanitare, de interes naţional sau în temeiul unor obligaţii naţionale, în conformitate cu art. 6 alin. 5, lit. c) din Codul Frontierelor Schengen.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe