Modalități de efectuare a controlului la intrarea în țară

Din punct de vedere al atribuțiilor Poliţiei de Frontieră, controlul de frontieră se derulează, în baza reglementărilor comunitare și naționale în domeniu, fiind verificate documentele de călătorie (pașaport sau carte de identitate) sau alte documente care demonstrează că sunt îndeplinite condițiile de intrare în țară ale tuturor participanților la trafic.

După efectuarea controlului de frontieră, pe sensul de intrare în țară, în punctele de trecere a frontierei terestre, participanții la trafic sunt preluați de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică aflați în puncte pentru efectuarea triajului epidemiologic.

În prezent, derularea procedurilor speciale de control sanitar/epidemiologic, precum și îndeplinirea formalităților necesare pentru implementarea lor se derulează în baza Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, iar potrivit art.11 alin. (1) precum si a altor prevederi legale sunt în responsabilitatea reprezentanților Direcțiilor de Sănătate Publică aflați în punctele de trecere a frontierei.

Potrivit art. 3, lit.a, din același act normativ, “carantina persoanelor - se stabilește prin decizie individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege”.

Pe cale de consecință, reprezentanții Direcțiilor de Sănătate Publică sunt abilitați, să deruleze procedurile speciale de control sanitar/epidemiologic și să dispună masuri individuale în baza actelor normative aplicabile - carantinarea/izolarea persoanelor care vin din ţări aflate pe lista galbenă, excepții de la carantinare, verificare teste PCR etc.- în baza documentelor prezentate de persoanele verificate în momentul prezentării la control.

Precizăm că declarația pe proprie răspundere la intrarea în țară nu mai este prevăzută în prezent de niciun act normativ, iar din luna iulie 2020, după data intrării in vigoare a Legii 136/2020, călătorii care se prezintă la intrarea în țară în punctele de trecere terestre nu mai au obligația completării unei astfel de declarații pe proprie răspundere.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe