Minorii peste 16 ani pot efectua călătorii în străinătate neînsoţiţi?

Răspuns: NU

Conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, cetăţenii români minori pot călători în străinătate numai însoţiţi, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. Legislația națională incidentă în materie nu prevede excepții de la această dispoziție legală. Potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil al României - capacitatea de exerciţiu deplină începe la data când persoana devine majoră iar potrivit art. 38 alin. (2) din acelaşi act normativ, persoana devine majoră la împlinirea vârstei de 18 ani.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe