Mentenanţa sistemului de comunicaţii date, implementat la nivelul - PFR

DENUMIRE CONTRACT FINANTARE

NUMAR  ȘI DATA CONTRACT DE FINANŢARE

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT FINANŢARE

VALOARE CONTRACT FINANŢARE EURO

VALOARE CONTRACT FINANŢARE LEI

NR/DATA 
SEMNARE CONTRACT
PRESTATOR

VALOARE CONTRACT PRESTATOR

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT

EURO

LEI

ROFSIB2016OS3A10P08 -"Mentenanţa sistemului de comunicaţii date implementat la nivelul -PFR"

13/FSIB/

28.10.2016

45 de luni de la 28.10.2016

600.000,00

2.671.800,00

Contract de achiziţie publică de produse  nr. 44 din 19.02.2020

524.886.82

2.337.321,00

6 luni de la data semnării de către ultima parte

Obiectul contractului este reprezentat de achiziţionarea de echipamente de comunicaţii date.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe