Mentenanţa sistemelor de supraveghere instalate la frontiera externa UE - Mentenanță corectivă echipamente electronice Margot - 8000

         DENUMIRE CONTRACT FINANTARE

NUMAR  ȘI DATA CONTRACT DE FINANŢARE

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT FINANŢARE

VALOARE CONTRACT FINANŢARE EURO

VALOARE CONTRACT FINANŢARE LEI

NR/DATA 
SEMNARE CONTRACT
PRESTATOR

VALOARE CONTRACT PRESTATOR

(FĂRĂ TVA)

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT

EURO

LEI

ROFSIB2016OS3A10P07 „Mentenanţa sistemelor de supraveghere instalate la frontiera externa UE”,

18/FSIB/

29.07.2016

48 de luni de la 29.07.2016

2.400.000

10.860.720

Contract subsecvent de servicii nr. 3 / 491 din 09.09.2019

29.841,12

135.040,00

60 de zile de data semnării contractului subsecvent

Obiectul contractului este reprezentat de prestarea serviciilor de mentenanță corectivă pentru echipamentele electronice din compunerea sistemelor fixe de supraveghere Margot - 8000 din dotarea Poliției de Frontieră Române, respectiv repararea a 4 (patru) platforme de înclinare și rotire (PTP) și 5 unități de proecsare (ISIS).

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe