Mentenanța evolutivă a sistemului SCOMAR - Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru senzorul radar de tip ACSR ELM 2226C

         DENUMIRE CONTRACT FINANTARE

NUMAR  ȘI DATA CONTRACT DE FINANŢARE

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT FINANŢARE

VALOARE CONTRACT FINANŢARE EURO

VALOARE CONTRACT FINANŢARE LEI

NR/DATA
SEMNARE CONTRACT
PRESTATOR

VALOARE CONTRACT PRESTATOR

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT

EURO

LEI

Mentenanța evolutivă
a sistemului SCOMAR

1/FSIB/

27.11.2015

85 de luni de la 18.11.2015

7.800.000,00

36.684.260,00

Contract subsecvent de achiziție publică de servicii

 nr. 6/ 287 din 12.10.2020

21.139,27

94.000,00

60 de zile de la data semnării

Obiectul contractului este reprezentat de prestarea serviciilor de mentenanță corectivă (reparare/ înlocuire slip-ring, reparare/ înlocuire Encoder) pentru locația Sulina din cadrul Sistemului Complex de Observare, Supraveghere și Control al Traficului la Marea Neagră (SCOMAR).

 

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe