Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (cheltuieli proprii) la data de 31.12.2017

Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru I.G.P.F.

Categorii de cheltuieli

2017

Titlul I "Cheltuieli de personal"

86.955.873

Titlul II "Bunuri şi servicii "

16.991.310

Titlul VIII "Proiecte cu finaţare din fonduri externe nerambursabile postaderare "

57.881

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

18.670.763

Titlul XI "Alte cheltuieli"

5.120

Titlul XIII "Active nefinanciare"

993.089

Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"

123.674.036

Titlul VII "Alte transferuri"

29.000

 Total Cap. 61.25 - SURSA A -  "Cercetare dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala"

29.000

Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare"

110.681

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului  financiar 2014-2020

19.027.957

Cap. 61.03.03 - SURSA D -  "Fonduri externe nerambursabile"

19.138.638

Titlul VI  "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice"

8.418

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

241.670

 Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"

250.088

Titlul IX  " Asistenta  sociala"

50.885

 Total Cap. 68.08 - SURSA A – "Ajutoare la trecerea in rezerva"

50.885

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

592

Total Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale"

592

TOTAL GENERAL

 143.143.239

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe