Erată la anunţul de concurs pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu la S.F.I.C. din cadrul D.R.U.

Erată la Anunțul de concurs pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul Formare Inițială și Continuă din cadrul Direcției Resurse Umane a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prevăzut la poziţia 332 din statul de organizare al inspectoratului general

Anunțul de concurs pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul Formare Inițială și Continuă din cadrul Direcției Resurse Umane a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prevăzut la poziţia 332 din statul de organizare al inspectoratului general, se modifică în ceea ce privește graficul de  desfășurare a concursului, astfel:

Graficul privind desfășurarea concursului:

12.11.2021, ora 14.00

Data limită de depunere a cererii de participare la concurs.

Evaluarea psihologică

Locația, data și ora se comunică în timp util candidaților, prin postarea unui anunț pe pagina de internet (conform precizărilor din prezentul anunț). Planificarea la testarea psihologică poate determina modificarea celorlalte date de mai jos, ce vor fi comunicate în timp util pe pagina de internet.

17.11.2021, ora 14.00

Data limită de depunere a dosarelor de recrutare în vederea participării la concurs.

19.11.2021

Analizarea de către membrii comisiei de concurs a dosarelor candidaţilor.

19.11.2021

Publicarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

07.12.2021, ora 12.00

Susţinerea interviului

07.12.2021

Afişarea tabelului cu rezultatele obţinute de candidaţi

În termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor

Depunerea contestaţiilor cu privire la nota obţinută la interviu

În termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere

Soluţionarea contestaţiilor

Cel târziu 10.12.2021

Afişarea rezultatelor finale

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe