Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 2019 actualizat la data de 23.04.2019

Bugetul aprobat pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră pe anul 2019 este structurat pe capitole bugetare, după cum urmează:

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 61.03.03 - "Ordine publică şi siguranţă naţională" – 1.191.094.000 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 61.25 - "Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţă naţională" – 75.000 lei

Sursa D - "Fonduri externe nerambursabile" - Capitolul 61.03.03 – 36.173.000 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 65.05 - "Învăţământ" – 13.477.000 lei;

Sursa D - "Fonduri externe nerambursabile" - Capitolul 65.05 - "Învăţământ"  – 70.000 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.06 - "Asistenţă socială pentru familie şi copii" – 6.011.000 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.08 - "Ajutoare la trecerea în rezervă"  - 66.000 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.50 - "Asigurări şi asistenţă socială" – 9.000 lei.

Situaţia privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 2019 actualizat la data de 23.04.2019:

Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru I.G.P.F.

Categorii de cheltuieli

2019

Titlul I "Cheltuieli de personal"

1.072.265.000

Titlul II "Bunuri şi servicii "

61.963.000

Titlul VIII "Proiecte cu finaţare din fonduri externe nerambursabile postaderare "

1.206.000

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

42.722.000

Titlul XI "Alte cheltuieli"

9.000

Titlul XIII "Active nefinanciare"

12.929.000

Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"

1.191.094.000

Titlul VII "Finanţare proiectelor de cercetare – dezvoltare si inovare"

75.000

Total Cap. 61.25 - SURSA A – integral de la buget - "Ordine publică şi siguranţă naţională"

75.000

Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare"

780.000

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului  financiar 2014-2020

35.393.000

Cap. 61.03.03 - SURSA D -  "Fonduri externe nerambursabile"

36.173.000

Titlul I "Cheltuieli de personal"

8.578.000

Titlul II "Bunuri şi Servicii"

4.813.000

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

86.000

Total Cap. 65.05 - SURSA A -  "Învăţământ"

13.477.000

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

70.000

Total Cap. 65.05 - SURSA D -  "Învăţământ"

70.000

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

6.011.000

 Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"

6.011.000

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

66.000

 Total Cap. 68.08 - SURSA A – "Ajutoare la trecerea în rezervă"

66.000

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

9.000

Total Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale"

9.000

TOTAL GENERAL

1.246.975.000

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe