Anunț privind planificarea la evaluarea psihologică la concursurile de admitere în instituțiile de invățământ ale MApN, sesiunea iulie-august 2022

Anunț privind planificarea la evaluarea psihologică a candidaților (cu domiciliul/reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate în mun. Bucureşti şi jud. Ilfov) la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea iulie – august 2022.

Evaluarea psihologică a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne(sesiunea iulie – august 2022) se organizează la sediul Institutului de Studii pentru Ordine Publică (Șoseaua Olteniței 158-160, București) în data de 24.05.2022, începând cu ora 09:00.

În cazul neprezentării sau întârzierii la evaluarea psihologică, conform programării publicate, candidații nu pot solicita reprogramarea.

ATENŢIE!

Candidaţii menţionaţi în Anexă, trebuie să se prezinte cu 15 de minute anterior orei stabilite pentru începerea evaluării psihologice, în ziua şi locaţia in care au fost planificați, având asupra lor următoarele:

  • Actul de identitate (carte de identitate sau paşaport);
  • Pix/stilou cu pasta/cerneală de culoare albastră(nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea/rescrierea).

Candidaţii care nu vor prezenta unul dintre documentele de identitate sus-menţionate, în original, nu vor putea susţine testarea psihologică.

Pe perioada desfăşurării evaluării psihologice telefoanele mobile vor fi închise, fiind interzisă deținerea oricăror alte obiecte: materiale documentare, mijloace de calcul, de comunicare, înregistrare, filmare, genţi, sacoșe  etc.

Evaluarea psihologică se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tip “APT /INAPT”.

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine, se formulează în scris, în nume propriu (vor cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele şi C.N.P.-ul candidatului contestatar, data și scopul evaluării psihologice, precum și motivele pe care se întemeiază contestația) și se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a rezultatului avizului, la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră – Direcţia Resurse Umane.

Relaţii suplimentare pot fi solicitate în intervalul orar 08:00-16:00,  la nr. de  telefon: 021/316.25.98, int. 19320/19344.

Planificarea la evaluarea psihologică a candidaților (cu domiciliul/reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate în mun. Bucureşti şi jud. Ilfov) la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea iulie – august 2022

Data desfăşurării evaluării psihologice: 24.05.2022, începând cu ora 09.00

Locaţia: sediul Institutului de Studii pentru Ordine Publică (Șoseaua Olteniței 158-160, București)   

Nr. crt.

Cod unic de identificare

1.

IGPF-235566

2.

IGPF-235117

 

 

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe