Anunț privind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursurile organizate pentru posturile prevăzute la pozițiile 481 și 485

Anunț privind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră pentru ocuparea următoarelor posturi:

  1. ofițer specialist principal I la Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, poziția 481 din statul de organizare al inspectoratului general;
  2. ofițer specialist I la Compartimentul Responsabil cu Protecția Datelor U.N.I.P. din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, poziția 485 din statul de organizare al inspectoratului general;

precum și precizări cu caracter general cu privire la desfășurarea concursului

  1. Postul de ofițer specialist principal I la Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, poziția 481 din statul de organizare al inspectoratului general

Nr. crt.

Nume, prenume

Motiv

1. 

ALEXE NICOLAE GABRIEL

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (fără rezultatele examenului de licență)

2. 

CĂLIN ALINA-GABRIELA

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în termenul prevăzut în graficul anunțului (print screen cu e-mailul primit în data de 15.12.2020, la ora 18:33)

3. 

CHIRIŢĂ MARIUS

a) Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (lipsă supliment la diploma de licență); b) Nu s-a prezentat la activitatea de evaluarea psihologică organizată în acest sens de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și nu a făcut dovada susținerii testării psihologice la un alt concurs pentru trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție

4. 

CONSTANTIN ANDREI-GEORGIAN

Nu s-a prezentat la activitatea de evaluarea psihologică organizată în acest sens de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și nu a făcut dovada susținerii testării psihologice la un alt concurs pentru trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție

5.

DEACU EUGEN

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (fără rezultatele examenului de licență)

6.

DRĂGUŢ NICOLAE-CRISTIAN

a) Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (fără adeverința eliberată de structura de resurse umane a unității unde este încadrat); b) Nu s-a prezentat la activitatea de evaluarea psihologică organizată în acest sens de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și nu a făcut dovada susținerii testării psihologice la un alt concurs pentru trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție

7. 

GEORGESCU ROXANA

a) Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (lipsă supliment la diploma de licență); b) Nu s-a prezentat la activitatea de evaluarea psihologică organizată în acest sens de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și nu a făcut dovada susținerii testării psihologice la un alt concurs pentru trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție

8. 

ILIE GHEORGHE-LAURENȚIU

Nu s-a prezentat la activitatea de evaluarea psihologică organizată în acest sens de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și nu a făcut dovada susținerii testării psihologice la un alt concurs pentru trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție

9.

JIANU MIHAI-ADRIAN

Nu s-a prezentat la activitatea de evaluarea psihologică organizată în acest sens de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și nu a făcut dovada susținerii testării psihologice la un alt concurs pentru trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție

10.

MANOLACHE MARIAN

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (fără rezultatele examenului de licență)

11. 

MATACHE IONUȚ-RĂZVAN

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în termenul prevăzut în graficul anunțului (print screen cu e-mailul primit în data de 15.12.2020, la ora 20:01)

12.

ONIȚA FELICIA-VICTORIA

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (supliment la diplomă incomplet)

13.

POPA CĂTĂLIN-CONSTANTIN

Nu s-a prezentat la activitatea de evaluarea psihologică organizată în acest sens de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și nu a făcut dovada susținerii testării psihologice la un alt concurs pentru trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție

14.

RĂDESCU IRINA

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (lipsă supliment la diploma de licență)

15.

ŞTEFAN FLORENTINA-VIOLETA

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (lipsă act de identitate)

16.

ȚÎRLUI IONEL-CRISTIAN

Nu s-a prezentat la activitatea de evaluarea psihologică organizată în acest sens de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și nu a făcut dovada susținerii testării psihologice la un alt concurs pentru trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție

17 

TELETIN MONICA-ELENA

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în termenul prevăzut în graficul anunțului (print screen cu e-mailul primit în data de 15.12.2020, la ora 17:42)

 2. ofițer specialist I la Compartimentul Responsabil cu Protecția Datelor U.N.I.P. din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, poziția 485 din statul de organizare al inspectoratului general

Nr. crt.

Nume, prenume

Motiv

  1.  

BOJOAGĂ ANCUȚA

Nu are minim 2 ani vechime în domeniul protecției datelor cu caracter personal

În situația candidaților care nu au depus supliment la diploma de licență, facem mențiunea că, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 5289/2008, art. 2, alin (2), suplimentul la diploma de licență este un document obligatoriu, anexat acesteia.

Totodată, candidații sus-menționați care fac dovada electronică (prin redirecționare / forward e-mail) că au transmis inclusiv documentația la care se face referire în prezentul document (la rubrica „motiv”), în termenul de depunere a dosarului de recrutare (respectiv până în data de 15.12.2020, ora 14.00), sunt rugați să informeze structura de resurse umane la numărul de telefon prevăzut în anunțul de concurs (021.316.25.98, interior: 19.378/19322), până cel târziu la data de 05.01.2021, ora 10:00, pentru ca situația respectivă să fie reanalizată.

Precizări cu caracter general cu privire la desfășurarea concursului

Concursul pentru ocuparea posturilor identificate mai sus se va desfășura conform anunțului de concurs, respectiv în data de 11.01.2021, ora 14.00 la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră din Bd. Geniului nr. 42C, sector 6, Bucureşti.

Prezența candidaților la sediul instituției se realizează cu cel puțin o jumătate de oră înainte de începerea probei.

Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate, în original și două pixuri cu pastă de culoare albastră ce nu permit ștergerea și rescrierea.

De asemenea, reiterăm următoarele:

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus – SARS-COV-2, pe parcursul desfășurării concursului, se vor respecta următoarele reguli:

  1. Menținerea distanțării sociale;
  2. Purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și a gurii, a măștii de protecție respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfășoară concursul.
  3. Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii.

Înaintea susținerii probei de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV-2 (conform definiției de caz elaborată de CNSCBT/INSP-https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar).

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe