ANUNŢ privind intenția de ocupare a unui post de agent de poliţie, prin mutare în interesul serviciului, în cadrul Direcției Financiare a I.G.P.F.

ANUNŢ referitor la intenția de ocupare a unui post de agent de poliţie, prin mutare în interesul serviciului, în cadrul Direcției Financiare a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

Structura: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră – Direcția Financiară – Compartimentul Secretariat, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6.

Denumirea postului:

- agent I, prevăzut cu gradul profesional de agent - agent-șef principal de poliție.

Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- desfășoară activități pe linie de evidență, întocmire, păstrare, arhivare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere și distrugere a documentelor din cadrul Direcției Financiare, organizează și coordonează activitatea pe linie de arhivă la nivelul structurii, întocmește documentele pentru retragerea, scăderea din evidență a documentelor ieșite din uz.

Cerinţe:

- să aibă calitatea de agent de poliţie în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

- să fie definitivat în profesie;

- să nu se afle sub incidenţa prevederilor legale prin care se stabilesc interdicţii referitoare la modificarea raporturilor de serviciu;

- să nu fie pus la dispoziţia unităţii sau suspendat din funcţie în condiţiile prevederilor art. 27^21 alin. 2), respectiv art. 27^25, lit. a), b), şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului sau ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

- să nu fie clasat medical „apt limitat”;

- să deţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate;

- să fi absolvit studii liceale cu diplomă de bacalaureat.

Aptitudini și abilități necesare:

  • capacitate de organizare, decizie și claritate în definirea și urmărirea obiectivelor;
  • capacitate bună de relaționare, spirit de echipă, disponibilitate de colaborare și cooperare;
  • inițiativă și dinamism, spirit de observație și anticipație dezvoltat;
  • dorință permanentă de autoperfecționare;
  • utilizarea integrală a capacității profesionale

Criterii de selecţie:

Selecţia pentru ocuparea posturilor se va realiza pe baza unui interviu de cunoaştere, în cadrul căruia vor fi abordate subiecte referitoare la:

- organizarea evidenței, păstrării, transportului, multiplicării, expedierii corespondenței și constituirea unităților arhivistice;

- cunoștințe referitoare la normele de protecție a informațiilor clasificate;

- capacitate de a-și gestiona propriul volum de muncă și activitatea fără o supraveghere strictă;

- spirit de echipă, abilitatea de a stabili relații interpersonale;

- capacitate de a lucra eficient sub presiunea timpului. 

Persoanele interesate se vor prezenta la secretariatul Direcției Financiare, cu un CV în format Europass și cu documentele justificative privind competențele menționate, până la data de 30.07.2021.

Rezultatul interviului va fi comunicat individual, persoanele selecționate vor întocmi un acord pentru mutarea, în interesul serviciului, la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, urmând să fie parcursă procedura referitoare la modificarea raporturilor de serviciu, conform normelor metodologice în vigoare.

Relaţii privind participarea la selecție pot fi obţinute la numărul de telefon 021.316.25.98, interior 19173, 19160.

 

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe