Analiza activităţii Poliţiei de Frontieră Române în semestrul I al anului 2017

De la începutul anului 2017, Poliţia de Frontieră Română a urmărit îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia naţională în vigoare, atât în ceea ce priveşte optimizarea supravegherii şi controlului la frontieră, cât şi în combaterea eficientă a infracţionalităţii transfrontaliere. În această perioadă, a fost necesară concertarea eforturilor pentru gestionarea eficientă a fenomenului migraţiei ilegale la frontierele României şi a infracţionalității transfrontaliere înregistrate în zona de competenţă teritorială a Poliţiei de Frontieră, prin implementarea, într-o manieră unitară, a măsurilor specifice de prevenire şi combatere a acestora, coordonarea - în limitele şi condiţiile stabilite de lege - a activităţilor desfăşurate de structurile operative şi derularea efectivă de acţiuni de investigare şi cercetare a infracţiunilor deosebit de grave circumscrise crimei organizate, migraţiei ilegale şi criminalităţii transfrontaliere.

Indicatori de performanţă realizaţi în domeniul operativ:

Traficul de persoane şi mijloace de transport

Valorile de trafic înregistrate în punctele de control trecere frontieră, în prima jumătate a anului 2017, au fost de aproximativ 26.760.000 de treceri persoane (12.860.000 pe sensul de intrare şi 13.900.000 pe sensul de ieşire):

 • aproximativ 22.430.000 cetăţeni U.E.;
 • aproximativ 4.330.000 cetăţeni non-U.E.

În comparaţie cu aceeaşi perioadă 2016, când valorile de trafic persoane înregistrate la frontierele României au fost de 25.200.000, se înregistrează o creştere cu 7%.

Pe secţiuni de frontieră, situaţia valorilor de trafic pentru persoane este următoarea:

 

2017

Ungaria

8.863.000

Ucraina

1.638.000

Moldova

3.807.000

Bulgaria

3.005.000

Serbia

1.525.000

Aeroporturi

7.814.000

Porturi

108.000

TOTAL

26.760.000

Faţă de perioada similară a anului trecut, la frontiera cu Bulgaria s-a înregistrat o creștere a traficului cu 27%, iar la frontiera aeriană cu 23,2%.

În primele şase luni ale acestui an, aproximativ 7.500.000 mijloace de transport au trecut prin punctele de trecere a frontierei, fiind înregistrat un trafic asemănător, din punct de vedere numeric, cu aceeași perioadă a anului trecut.

Începând din luna aprilie, Poliţia de Frontieră Română efectuează verificări sistematice la intrarea și ieșirea de pe teritoriul statelor membre UE, ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului 458/2017 de modificare a Codului Frontierelor Schengen. Aceste verificări sistematice constau în verificarea documentelor de călătorie și consultarea bazelor de date relevante cu privire la toate persoanele, inclusiv cele care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului UE.

În acest sens, au fost dispuse măsuri pentru fluidizarea traficului, fiind folosită la maxim capacitatea punctelor de trecere a frontierei şi suplimentate efectivele poliţiştilor de frontieră care şi-au desfăşurat activitatea la controlul de frontiera, precum şi echipamentele folosite pentru verificarea documentelor.

Acte ilegale constatate de P.F.R.

În prima jumătate a anului 2017, poliţiştii de frontieră au constatat  8.346 de fapte ilegale (4.069 infracţiuni şi 4.277 contravenţii).

Din numărul total de infracţiuni - 4.069, cele mai multe au fost înregistrate în domeniul migraţiei ilegale de persoane, contrabanda cu bunuri de larg consum, urmate de falsul şi uzul de fals. Totodată, în materie de constatare şi sancţionare a faptelor contravenţionale, în semestrul I 2017 s-au aplicat amenzi contravenţionale în valoare de 2.410.000 lei, unui număr de 4.277 persoane.

Cele mai multe fapte de natură penală au fost depistate la frontiera cu Serbia, numărul acestora reprezentând 21,7% din numărul de fapte penale constatate la frontiera României, iar cele mai multe sancţiuni contravenţionale au fost aplicate la frontiera cu R. Moldova (31% din numărul total).

În semestrul I 2017, nu s-a permis intrarea în România a 2.653 de cetăţeni străini, ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor legale de intrare în ţară. Principalele motive pentru care a fost dispusă măsura de nepermitere a intrării în ţară au fost: nu deţine o viză valabilă sau un permis de şedere valabil, respectiv nu posedă documentaţia necesară pentru a justifica scopul şi condiţiile de şedere. De asemenea, în urma controalelor desfăşurate nu s-a permis intrarea în ţară pentru 75 de cetăţeni străini care erau semnalaţi ca o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale. 

Totodată, la controlul de frontieră au fost depistate şi predate autorităţilor competente 1.474 de persoane, cetăţeni români şi străini, date în urmărire generală sau pe numele cărora erau emise mandate europene de arestare, în vederea căutării, arestării şi extrădării.

Combaterea migraţiei ilegale

România, comparativ cu frontierele altor state U.E., nu s-a confruntat cu un aflux masiv de persoane care încearcă să treacă fraudulos graniţa, dar situaţia a fost şi este atent monitorizată.

În primele şase luni ale anului 2017, în urma acţiunilor de supraveghere şi control ale frontierei de stat, poliţiştii de frontieră au depistat, în zona de competenţă, 2.474 cetăţeni străini care au încercat să treacă ilegal frontiera de stat, din care 1.437 pe sensul de intrare în ţară şi 1.037 străini pe sensul de ieşire din ţară.

Anul trecut, în aceeaşi perioadă, au fost depistaţi acţionând ilegal la frontieră  507 cetăţeni străini - 374 pe sensul de intrare şi 133 pe sensul de ieşire.

Astfel, la începutul acestui an, s-a constatat o creştere a numărului persoanelor care au încercat sa intre ilegal în ţară pe la frontiera cu Serbia, comparativ cu anul trecut, fapt pentru care supravegherea graniţei în acea zonă a fost întărită. Aceste măsuri au descurajat grupurile de migranti, astfel încât, spre sfârşitul perioadei analizate, tentativele de intrare ilegală în România, pe la "frontiere verde" au scăzut considerabil.

Din numărul total al persoanelor implicate în migraţia ilegală, cele mai multe au fost organizate în 353 de grupuri de migranţi în care au fost identificaţi 134 de traficanţi.

De asemenea, au fost depistate 80 de persoane (24 de cetăţeni români şi 56 de cetăţeni străini) implicate în activităţi de călăuzire.

În toate cazurile, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere ilegală a frontierei de stat sau tentativa de trecere ilegală a frontierei de stat, iar călăuzele sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi.

De asemenea, în cazurile  persoanelor depistate în timp ce încearcă să intre ilegal în România, poliţiştii de frontieră demarează procedura de punere în aplicare a protocoalelor şi acordurilor de readmisie încheiate cu țările vecine, pentru preluarea persoanele de către autorităţilor de frontieră din acele state, în vederea continuării cercetărilor şi dispunerii măsurilor legale ce se impun.

Dintre modalităţile de încercare de intrare/iesire ilegală în/din România folosite mai des de migranţi au fost:

 • tentativă de trecere ilegală la frontiera "verde";
 • ascunderea în mijloace de transport;
 • utilizarea documentelor false/falsificate.

În ceea ce priveşte naţionalitatea persoanelor depistate în tentativă de trecere ilegală a frontierei, se constată că provin din următoarele ţări: Irak, Siria, Pakistan, Afganistan, Iran, Turcia, India, Kosovo, Bangladesh şi Palestina.  

Pentru gestionarea eficienta a fenomenului, la nivelul Poliţiei de Frontieră Române au fost luate o serie de măsuri, atât din punct de vedere organizatoric, cât şi pentru creşterea capacităţii operative în zonă, astfel:

 • intensificarea supravegherii frontierei prin realizarea unor dispozitive eficiente care să acopere zonele de responsabilitate şi în special zonele de risc identificate la nivelul sectoarelor poliţiei de frontieră;
 • pentru întărirea dispozitivului de supraveghere al frontierei de stat  sunt desfăşurate acţiuni comune cu alte instituţii ale Ministerului Afacerilor Interne (Poliție, Jandarmerie, Inspectoratul General pentru Aviaţie), în baza unui plan comun de menţinere, asigurare a ordinii publice şi creşterii gradului de siguranţă a cetăţeanului. Acţiunile de cooperare inter-instituţională se desfăşoară în diferite zone aflate în competenţa Poliţiei de Frontieră Române situate la graniţa de sud-vest şi sud;
 • folosirea la capacitate maximă a aparaturii de observare pe timp de zi/noapte şi suplimentarea mijloacelor tehnice de mobilitate și supraveghere în vederea creșterii capacității operative la frontieră - echipamente mobile de supraveghere, echipamente portabile pe principiul termoviziunii, autospeciale de supraveghere pe principiul termoviziunii si mijloace de mobilitate terestra;
 • suplimentarea cu personal din cadrul structurilor operative centrale şi teritoriale, care să acționeze în mod progresiv în zona de frontieră.

Combaterea infracţionalităţii transfrontaliere

1. Pe linia combaterii traficului cu bunuri de larg consum

Traficul ilicit cu bunuri este în continuare în atenţia poliţiei de frontieră, fiind întreprinse măsuri împotriva persoanelor care au în intenţie eludarea legii vamale, pentru obţinerea de profituri substanţiale din vânzarea bunurilor transportate pe piaţa specifică de desfacere.

 • au fost constatate 597 infracţiuni de contrabandă şi fraudă vamală şi 25 infracţiuni de natură economico-financiară;
 • au fost depistate 109 persoane în trecere/tentativă de trecere ilegală a frontierei (acestea nefăcând obiectul migraţiei ilegale) asupra cărora au fost descoperite bunuri care făceau obiectul contrabandei sau traficului ilegal cu bunuri. Mărfurile de contrabandă constau în cafea, ţigări, produse alimentare, produse electronice şi electrocasnice, confecţii etc.

Valoarea totală a bunurilor de contrabandă reţinute în vederea confiscării se ridică la aproximativ 46 milioane lei.

În producerea acestor ilegalităţi au fost implicate persoane provenind din Albania, R. Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Germania, Algeria, Israel, Franța, Austria, Italia, Danemarca, Polonia, Liban, Turcia, Siria, China, Franța, Ungaria, Grecia şi România.

Traficul ilegal cu ţigări

Traficul ilegal cu ţigări continuă să reprezinte una dintre principalele manifestări ale infracţionalităţii transfrontaliere, fenomen care are ramificaţii la nivelul întregii ţări. Astfel, în perioada analizată, poliţiştii de frontieră au reţinut în vederea confiscării 1.646.700 de pachete ţigări cu o valoare de 16.158.900 lei, 579,29 kg tutun şi au fost identificate şi destructurate 18 grupuri organizate (conform Legii 39/2003) în vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări, în care au fost identificate 92 persoane.

Persoanele implicate în traficul ilegal cu ţigări provin din R. Moldova, Ucraina, Bulgaria, Armenia şi România.

Infracţiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuală

  Pe linia dreptului de proprietate intelectuală, în perioada analizată au fost depistate 88 fapte de natură infracţională şi poliţiştii de frontieră - independent sau în colaborare cu lucrătorii vamali - au depistat bunuri contrafăcute purtând mărci internaţionale protejate, după cum urmează:

 • 38.754 bucăţi articole de îmbrăcăminte şi lenjerie;
 • 10.130 bucăţi produse cosmetice şi de parfumerie;
 • 4.142 perechi încălţăminte;
 • 792.579 bucăți alte produse (electronice, electrice, jucării, accesorii IT, telefoane, etc.).

2. Pe linia traficului cu autoturisme furate- în zona de competenţă a Poliţiei de Frontieră au fost descoperite 85 de autovehicule care erau semnalate ca fiind furate în diverse ţări ale Uniunii Europene (62 de autoturisme, 6 automărfare, 5 microbuze, 1 autocar, 9 motociclete și 2 remorcă auto). Persoanele implicate în această activitate ilicită sunt cetăţeni bulgari, italieni, greci, austrieci, sirieni, ucraineni, unguri, slovaci, moldoveni şi români.

3. Pe linia traficului de droguri şi substanţe interzise

În perioada analizată, poliţiştii de frontieră - independent sau în colaborare cu lucrători ai structurilor cu competenţe pe linia combaterii traficului ilegal de droguri şi substanţe interzise - au depistat: 34,13 kg. canabis, 1,67 kg. cocaină, 58.925 bucăți și 1.462 fiole  substanțe anabolizante, 207 bucăți și 12,06 gr. alte substanțe stupefiante, 3,93 kg. alte substanțe interzise și 85 l alte substanțe toxice.

Totodată, în luna mai a acestui an, peste 423 de kilograme de heroină au fost descoperite de către poliţiştii de frontieră români şi bulgari, în  PTF Calafat-Vidin, în urma unui control comun efectuat asupra unui TIR care transporta paleţi cu gresie. Cercetările au fost preluate de către autoritatile bulgare.

4. Pe linia combaterii traficului cu armament şi muniţie - au fost descoperite 61 arme (majoritatea neletale) și 1.059 cartuşe, persoanele implicate în comiterea de infracţiuni la regimul armelor şi muniţiei provenind din Austria, România, R. Moldova, China, Danemarca.

5. Pe linia combaterii braconajului piscicol - au fost constatate 460 infracţiuni de braconaj piscicol şi aplicate 285 contravenţii în valoare de 71.700 lei, fiind reţinute 60 ambarcații, 39 motoare bărci, 20.594 m plase monofilament, 532 unelte de pescuit, 6.075 kg pește, 15,3 kg. icre.

Cooperare cu Agenţia FRONTEX:

În semestrul I anul 2017, Poliţia de Frontieră Română a participat la 10 operaţiuni comune şi un proiect pilot  organizate sub egida FRONTEX.

În acest an, P.F.R. a detaşat în cadrul operaţiunilor FRONTEX:

 • 244 poliţişti de frontieră;
 • 2 nave maritime;
 • 6 autospeciale cu termoviziune;
 • 7 echipaje canine;
 • 42 autospeciale de patrulare.

De la începutul detașării în Grecia (ianuarie 2017), polițiștii de frontieră români de pe navele Gărzii de Coastă au salvat, individual și în cooperare de echipajele celorlalte nave aparținând statelor membre ale U.E., detașate de Agenția Frontex în Grecia, în cadrul Operațiunii Comune "POSEIDON SEA 2017", 841 de persoane care se aflau în pericol, la bordul unor ambarcațiuni de mici dimensiuni, în apele teritoriale elene.

Modul de acţiune al poliţiştilor de frontieră români este apreciat constant de colegii europeni, experţi FRONTEX, cu ocazia participării la operaţiunile comune desfăşurate pe teritoriul României sau în alte state. Totodată, prin profesionalismul şi devotamentul demonstrate în aceste acţiuni, conducerea Frontex a apreciat România, în dese ocazii, ca fiind un etalon, activ şi serios implicat în securizarea graniţelor europene.

Poliţia de Frontieră Română va continua să întreprindă măsuri ferme în toate zonele de competenţă în vederea depistării şi reţinerii persoanelor ce comit fapte ilegale, scopul fiind asigurarea securităţii naţionale şi a cetăţenilor.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe