Rezultatul obţinut la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară - muncitor calificat - magaziner, a candidatului declarat admis la etapa de selecție a dosarelor

Tabel nominal cu rezultatul obţinut la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară pe postul pe care este titular, respectiv muncitor calificat - magaziner, a candidatului declarat admis” la etapa de selecție a dosarelor

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului (funcția deținută)

Funcția pentru care a candidat

Punctaj final al examenului de promovare

Rezultat

1.

ENACHE NEGUȚA (muncitor calificat II)

Muncitor calificat I

68

ADMIS

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut, poate depune contestație, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, la secretariatul Serviciului Personal și Coordonare Structuri de Resurse Umane din cadrul Direcției Resurse Umane a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe