Candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare pentru ocuparea posturilor de ofițer specialist I la Serviciul Buget Contabilitate și Biroul Gestionare-Asistență Fonduri Externe

Anunț privind listele candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră pentru ocuparea posturilor de ofițer specialist I la Serviciul Buget Contabilitate și Biroul Gestionare-Asistență Fonduri Externe din cadrul Direcției Financiare a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, pozițiile 350 și 369 din statul de organizare al inspectoratului general, precum și alte precizări cu privire la desfășurarea concursului

Pentru postul de ofițer specialist I la Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Direcției Financiare a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, poziția 350 din statul de organizare al inspectoratului general

Nr. Crt.

Nume, prenumele tatălui și prenume

Motiv

1.

BARBU-ALECSE Marin DUMITRU-DANIEL

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (lipsă supliment la diploma de licență).

2.

GHEORGHE Ion NICULAE-BOGDAN

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (lipsă pagina de pe verso a diplomei de licență, ce conține rezultatele la examenul de licență).

Pentru postul de ofițer specialist I la Biroul Gestionare-Asistență Fonduri Externe din cadrul Direcției Financiare a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, poziția 369 din statul de organizare al inspectoratului general

Nr. Crt.

Nume, prenumele tatălui și prenume

Motiv

1.

BARBU-ALECSE Marin DUMITRU-DANIEL

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (lipsă supliment la diploma de licență).

2.

ILIE Marian GHEORGHE-LAURENȚIU

Nu s-a prezentat la activitatea de evaluarea psihologică organizată în acest sens de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și nu a făcut dovada susținerii și promovării testării psihologice la un alt concurs de trecere în corpul ofițerilor de poliție.

3.

NEAGOIE Ion DIANA-ELENA

Nu este îndeplinită condiția privind obținerea calificativului de cel puțin „bine” la ultimele două evaluări de serviciu anuale (condiție prevăzută la art. 2745, lit. d) din Legea 360/2002 privind Statul polițistului, cu modificările și completările ulterioare), în sensul că, polițistul nu are două evaluări anuale de serviciu, acesta fiind încadrat în Ministerul Afacerilor Interne, de la data de 01.11.2018

4.

NICULAE George-Ovidiu ALEXANDRU-GEORGE

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (lipsă pagina de pe verso a diplomei de licență, ce conține rezultatele la examenul de licență, precum și foaia matricolă).

Referitor la situația candidaților care nu au depus foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență, facem mențiunea că, în conformitate cu prevederile art. 2, alin (2) din Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 5289/2008, foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență este un document obligatoriu, anexat acesteia. În acest sens, precizăm și faptul că în subsolul diplomei de licență sunt făcute mențiunile „diploma este însoțită de SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ”, respectiv „diploma este însoțită de foia matricolă”.

De asemenea, conform mențiunii din subsolul diplomei de licență, “rezultatele obținute la examenul de licență sunt înscrise pe verso”.

Totodată, candidații sus-menționați care fac dovada, electronic, prin redirecționare/forward e-mail, că au transmis dosarul în volum complet, respectiv documentele de studii la care se face referire la rubrica „motiv”, în termenul de depunere a dosarului de recrutare (până la data de 15.12.2020, ora 14.00), sunt rugați să informeze structura de resurse umane la adresa de e-mail: cariera@igpf.ro, până cel târziu la data de 04.01.2021, ora 12:00, pentru ca situația respectivă să fie reanalizată.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe