Rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei de director II la Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi

Nr.
crt.

Gradul, numele şi prenumele candidatului

Notă
finală

Observaţii

1.

Comisar-şef de poliţie BOCA SORIN

8,72

ADMIS

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe