Plangeri adresate direct Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) este autoritate publica, autonoma si independenta, cu personalitate juridica care monitorizeaza si controleaza sub aspectul legalitatii prelucrarile de date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001.

Telefon: +4.021.252.55.99
Fax: +4.021.252.57.57
E-mail:
Web:
 
LEGEA nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date:

Art. 25: Plangeri adresate autoritatii de supraveghere

  • (1) In vederea apararii drepturilor prevazute de prezenta lege persoanele ale caror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrari care cade sub incidenta prezentei legi pot inainta plangere catre autoritatea de supraveghere. Plangerea se poate face direct sau prin reprezentant. Persoana lezata poate imputernici o asociatie sau o fundatie sa ii reprezinte interesele.
  • (2) Plangerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi inaintata daca o cerere in justitie, avand acelasi obiect si aceleasi parti, a fost introdusa anterior.
  • (3) In afara cazurilor in care o intarziere ar cauza un prejudiciu iminent si ireparabil, plangerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi inaintata mai devreme de 15 zile de la inaintarea unei plangeri cu acelasi continut catre operator.
  • (4) In vederea solutionarii plangerii, daca apreciaza ca este necesar, autoritatea de supraveghere poate audia persoana vizata, operatorul si, daca este cazul, persoana imputernicita sau asociatia ori fundatia care reprezinta interesele persoanei vizate. Aceste persoane au dreptul de a inainta cereri, documente si memorii. Autoritatea de supraveghere poate dispune efectuarea de expertize.
  • (5) Daca plangerea este gasita intemeiata, autoritatea de supraveghere poate decide oricare dintre masurile prevazute la art. 21 alin. (3) lit. d). Interdictia temporara a prelucrarii poate fi instituita numai pana la incetarea motivelor care au determinat luarea acestei masuri.
  • (6) Decizia trebuie motivata si se comunica partilor interesate in termen de 30 de zile de la data primirii plangerii.
  • (7) Autoritatea de supraveghere poate ordona, daca apreciaza necesar, suspendarea unora sau tuturor operatiunilor de prelucrare pana la solutionarea plangerii in conditiile alin. (5).
  • (8) Autoritatea de supraveghere se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege persoanelor vizate. Instanta competenta este Tribunalul Municipiului Bucuresti. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.
  • (9) La cererea persoanelor vizate, pentru motive intemeiate, instanta poate dispune suspendarea prelucrarii pana la solutionarea plangerii de catre autoritatea de supraveghere.
  • (10) Prevederile alin. (4)-(9) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care autoritatea de supraveghere afla pe orice alta cale despre savarsirea unei incalcari a drepturilor recunoscute de prezenta lege persoanelor vizate.

The Romanian Border Police s the specialized state institution which carries out the attributions appertaining to it and referring to the surveillance and control of the crossing of the state border ... read more