Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, operator de date cu caracter personal, figureaza in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu nr. 104 si 8881.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: autoritati judecatoresti, autoritati publice centrale, autoritati publice locale si politie, in situatii temeinic justificate.

Conform Legii nr. 677 din 21.11.2001 pentru protectia datelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea acestora.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa, cu o cerere scrisa, datata si semnata, la sediul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera Romane, Bdul Geniului nr. 42C, sector 6, Bucuresti, iar in termen de 15 zile veti primi raspuns la solicitarea exprimata.

Conform art. 25 din Legea 677/2001, va puteti adresa cu o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in situatia in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

The Romanian Border Police s the specialized state institution which carries out the attributions appertaining to it and referring to the surveillance and control of the crossing of the state border ... read more