Drepturile cetatenilor straini in ceea ce priveste protectia datelor personale

Conform art. 18 si 26 din Constitutia Romaniei, republicata, cetatenii straini si apatrizii care locuiesc in Romania se bucura de protectia generala a persoanelor si a averilor, garantata de Constitutie si de alte legi iar autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si privata, fara a face distinctie intre cetatenii romani si sraini.

De asemenea, legea cadru in domeniul protectiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) are ca scop garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, fara a face distinctie intre cetatenii romani si straini. De asemenea, aceasta lege se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fizice sau juridice, romane ori straine, de drept public sau de drept privat, indiferent daca au loc in sectorul public sau in sectorul privat (art. 2 alin. 4).
In acest context, in virtutea dispozitiilor legale indicate, cadrul normativ intern asigura o protectie similara celor doua categorii de persoane (cetateni romani si straini)
.

The Romanian Border Police s the specialized state institution which carries out the attributions appertaining to it and referring to the surveillance and control of the crossing of the state border ... read more