Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră este operator de date cu caracter personal şi prelucrează date cu caracter personal  în scopurile:

 • sprijinirea acţiunilor de supraveghere şi control al trecerii frontierei de stat;
 • prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale și a faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă;
 • respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor;
 • asigurarea altor interese legitime ale statului român în zonele în care Poliţia de Frontieră Română îşi desfăşoară atribuţiile prevăzute de lege;
 • derularea de activităţi informativ-operative, de cercetare şi urmărire penală;
 • cooperare transfrontalieră pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale;
 • monitorizarea / securitatea persoanelor, spațiilor;
 • monitorizarea / securitatea bunurilor publice / private;
 • derularea activităţilor specifice pe linie de resurse umane;
 • derularea activităţilor specifice pe linie de financiar;
 • derularea activităţilor specifice pe linie de relaţii cu publicul.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate, la cerere, numai următorilor destinatari:

 • persoanei vizate sau reprezentantului legal al acesteia;
 • instituţiilor sau autorităţilor publice, în condiţiile în care comunicarea acestora vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care sunt învestite;
 • organismelor similare din alte state, pe baza înţelegerilor la care România este parte

Conform Regulamentului  nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, beneficiaţi de dreptul de acces la date, de rectificare, de ştergere a datelor, la portabilitatea datelor, de restricţionarea prelucrării, de dreptul la opoziţie şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteti adresa, cu o cerere scrisă, datată si semnată, la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, B-dul Geniului nr. 42 C, sector 6, Bucureşti, iar în termen de o lună de zile veți primi răspuns la solicitarea exprimată în temeiul Regulamentului  nr. 679/2016.

Conform art. 77 din Regulamentul  nr. 679/2016, vă puteţi adresa cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în situaţia în care consideraţi că v-au fost încalcate drepturile prevăzute de Regulamentul  nr. 679/2016.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe