Drepturile cetățenilor străini în ceea ce privește protecția datelor personale

Conform art. 18 si 26 din Constituția României, republicată, cetățenii străini și apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecția generală a persoanelor și a averilor, garantată de Constituție și de alte legi,  iar autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată, fara a face distincție între cetațenii români și străini.

Cadrul normativ în domeniul protecției persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date (Regulamentul  nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE) asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice şi în special a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal, indiferent de cetăţenie sau de locul de reşedinţă al acestora.

În acest context, cadrul normativ legal menţionat,  asigură o protecţie similară celor două categorii de persoane (cetăţeni români şi străini).

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe