Un an de la înființarea Serviciului de Prevenire a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere

În cadrul evoluției sale, Poliția de Frontieră s-a adaptat permanent atât modificărilor legislative cât și factorilor externi ce au influențat activitatea instituției noastre, iar acest lucru se poate observa cel mai bine în denumirile pe care le au sau le-au avut structurile din componența Poliției de Frontieră Române. Astfel, grănicerii au devenit polițiști de frontieră, iar structurile care se ocupau de paza frontierei, în prezent, se ocupă de supravegherea și controlul frontierei, iar fostul Serviciu de Comunicații a trebuit să se adapteze treptat modificărilor tehnologice actuale pentru a putea fi gestionată tehnologia informației.

Un astfel de exemplu, care reflectă nevoia de evoluție a instituției noastre spre conceptele promovate la nivel european, poate reprezenta și înființarea Serviciului de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere. Prevenirea, în ansamblu, nu are un caracter de noutate, aceasta regăsindu-se și în trecut în activitățile derulate la nivelul instituției noastre, în diverse stadii ale evoluției acesteia, iar oficializarea acestui concept este determinată de o abordare care, la nivelul U.E., depășește nivelul de intenție, iar măsurile concrete în prevenirea migrației ilegale și al infracționalității transfrontaliere se regăsesc atât la nivel normativ, cât și organizațional.

Serviciul de Prevenire a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere este structura specializată din cadrul Direcției de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere, al cărui obiectiv principal îl reprezintă aplicarea politicilor și priorităților naționale și europene, privind prevenirea migrației ilegale și infracționalității transfrontaliere, într-o manieră unitară și coerentă, la nivelul structurilor teritoriale ale Poliției de Frontieră Române, în acord cu atribuțiile conferite de legislația specifică în domeniul de activitate.

Totodată, prin înființarea acestei structuri, s-a dorit, în baza prevederilor O.M.A.I. nr. 119/2017, crearea unei entități care să sprijine și să asigure relaționarea, cooperarea și schimbul de bune practici între Poliția de Frontieră Română și celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu atribuții pe linia prevenirii infracționalității.

Prevenirea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere reprezintă unul din cele două domenii principale de activitate ale Direcției de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere, iar activitățile specifice de prevenire se realizează cu efective proprii, prin cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne sau în colaborare cu instituții guvernamentale și autorități publice locale, organizații neguvernamentale și cu alți parteneri din sectorul public și privat, mass-media și, nu în ultimul rând, cu membrii societății civile, în scopul reducerii criminalității, a prejudiciilor de orice natură cauzate de aceasta, prin împiedicarea directă a activităților infracționale și/sau prin politici și intervenții destinate reducerii potențialului criminogen și a cauzelor infracționalității.

Rolul acestei structuri este acela de a dezvolta și participa în programe care să vizeze identificarea și îndepărtarea cauzelor și condițiilor care generează sau favorizează comiterea faptelor antisociale din competența Poliției de Frontieră, în parteneriat cu organizații non-guvernamentale naționale sau internaționale. 

În contextul dinamicii fenomenului infracțional din ultimii ani, având în vedere eforturile instituțiilor statului, dar și a societății civile de a face față într-o manieră unitară, coerentă și eficace, lucrătorii din cadrul Serviciul de Prevenire a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere sunt implicați activ, alături de reprezentanții Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității, în demersurile privind elaborarea unei strategii naționale de prevenire a criminalității.  

Acțiunile de prevenire desfășurate de personalul acestei structuri sunt orientate către potențialul autor sau potențiala victimă, ca individ sau membru al unei comunități, organizații ori grup, și depind de cel puțin următorii factori: obiectivele stabilite și rezultatele așteptate, tipul activităților planificate, grupurile țintă identificate ș.a.

În anul 2018, pe linie de prevenire, personalul din cadrul serviciului a desfășurat în cooperare cu diferite organizații non guvernamentale naționale și internaționale 6 misiuni la frontieră, ce au avut ca principal obiectiv respectarea drepturilor omului, în sensul respectării drepturilor solicitanților de azil, a accesului la procedură, a respectării principiului ne-returnării de către lucrătorii Poliției de Frontieră în activitățile specifice de supraveghere și control.

Totodată, Asociația pentru Combaterea Traficului Ilicit „Viitorul” (ACTIV) a inițiat, în cooperare cu Poliția de Frontieră Română, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române, Direcția Generală a Vămilor și L`Oreal România, proiectul-pilot al campaniei educaționale „Fii tu! Fii Original!”, care își propune, până la finalul anului 2019, să informeze și să educe tânăra generație în vederea schimbării atitudinii cu privire la produsele de contrabandă și contrafăcute.

În cadrul Serviciului de Prevenire a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere se regăsește și Compartimentul Prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare și radioactive - SLD, care a fost înființat ca urmare a semnării Acordului dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii, cu privire la cooperarea în domeniul prevenirii traficului ilicit cu substanțe nucleare și alte materiale radioactive. De la data desemnării Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române ca structura din cadrul MAI responsabilă cu implementarea și gestionarea programului SLD, actual NSDD „Nuclear Smuggling Detection and Deterrence Program”, în punctele de trecere a frontierei de stat situate la frontiera externă a UE au fost instalate 109 sisteme fixe de detecție a radiațiilor nucleare, iar peste 120 sisteme portabile de detecție a radiațiilor sunt folosite de polițiștii de frontieră în sensul prevenirii intrării pe teritoriul României a unor astfel de materiale.

Acestei linii de muncă îi este acordată o importanță deosebită, având în vedere specificul și necesitatea asigurării unui plus de siguranță cetățenilor României. 

În acest sens, personalul Compartimentului SLD monitorizează prin intermediul Sistemului Național de Alarmare (NCS) toate sistemele fixe de detecție a radiațiilor nucleare, coordonând și sprijinind permanent personalul Poliției de Frontieră desemnat să utilizeze aceste echipamente.

Totodată, personalul Compartimentului SLD este preocupat de asigurarea pregătirii, atestării și perfecționării personalului Poliției de Frontieră în domeniul detecției materialelor nucleare și radioactive, prin organizarea frecventă în centrele specializate ale MAI a unor module specifice de instruire, care implică atât activități teoretice, cât și practice.

Având în vedere că implementarea sistemelor s-a realizat în zone strategice de trafic, coroborat cu gestionarea în mod responsabil și corespunzător a acestei linii de muncă, până în prezent, au fost evitate încercările de intrare pe teritoriul României a unor astfel de materiale ce ar putea periclita siguranța națională. 

Chiar dacă este o structură tânără, Serviciul de Prevenire a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere are o fundație solidă, clădită pe experiența și profesionalismul personalului care îl compun, astfel încât prin activitățile ce urmează să le întreprindem sperăm să contribuim la informarea și conștientizarea societății civile și a autorităților cu privire la efectele negative ale infracțiunilor cu specific transfrontalier și să dezvoltăm, la nivel național, arhitectura de detecție a materialelor radioactive și nucleare.

  • Un an de la înființarea Serviciului de Prevenire a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere
  • Un an de la înființarea Serviciului de Prevenire a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere
  • Un an de la înființarea Serviciului de Prevenire a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe