În atenția candidaţilor înscrişi pentru sesiunea de admitere la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră

În atenția candidaţilor înscrişi pentru sesiunea de admitere la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, sesiunea ianuarie 2020 care şi-au depus cererile de înscriere la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră,in Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, București

În conformitate cu prevederile Dispoziţiei Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II / 17954 din 06.05.2019, privind recrutarea candidaților pentru participarea la sesiunile de admitere organizate în 2019 și ianuarie 2020 în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și Dispoziția Centrului de Psihosociologie al M.A.I. nr. 4631008 din 15.05.2019 privind evaluarea psihologică a candidaților recrutați în vederea participării la sesiunile de admitere organizate în 2019 și ianuarie 2020 în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, vă comunicăm faptul că evaluarea psihologică, a candidaților pentru sesiunea de admitere ianuarie 2020, se va desfășura în data 22.11.2019, ora 08:15, la sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. (strada Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, București).

Accesul în sala unde se va susţine proba privind testarea psihologică se va realiza pe baza actului de identitate valabil (carte de identitate).

Candidaţii care nu vor prezenta cartea de identitate în original nu vor putea susţine testarea psihologică.

Așezarea în interiorul sălii se va face în ordinea alfabetică, iar candidaţii vor avea asupra lor numai pix/stilou cu mină/cerneală culoare albastră (nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea/rescrierea). Pe perioada testării psihologice telefoanele mobile vor fi închise, fiind interzisă deţinerea oricăror alte obiecte: materiale documentare, mijloace de calcul, de comunicare, înregistrare, filmare, genţi, sacoșe etc.

Evaluarea psihologică se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tip "apt/inapt".

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine, se formulează în scris, în nume propriu și vor cuprinde, în mod obligatoriu, numele, prenumele si C.N.P.-ul candidatului contestatar, data și scopul evaluării psihologice, precum și motivele pe care se întemeiază contestația și se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a acestuia, la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - Direcţia Resurse Umane.

Pentru relaţii suplimentare, candidaţii vor contacta în intervalul orar 08:00-16:00 lucrătorii Direcţiei Resurse Umane, la nr. de telefon: 021/316.25.98, int. 19.320.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe