În atenția candidaţilor înscrişi pentru admiterea la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea - evaluare psihologică

În atenția candidaţilor înscrişi pentru admiterea la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea,  sesiunea februarie-aprilie 2021 care şi-au depus cererile de înscriere la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6,

Evaluarea psihologică a candidaților la concursul de admitere se organizează la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6), astfel:

  • în data de 02.03.2021, începând cu ora 09:00, pentru candidaţii recrutaţi în perioada 15-20.02.2021, după cum urmează:

Nr. crt.

Cod unic de identificare

Nr. crt.

Cod unic de identificare

1.

BU-SAI-LC-368538

7.

BU-SAI-LC-368596

2.

BU-SAI-LC-368570

8.

BU-SAI-LC-368615

3.

BU-SAI-LC-368571

9.

BU-SAI-LC-368616

4.

BU-SAI-LC-368572

10.

BU-SAI-LC-368622

5.

BU-SAI-LC-368587

11.

BU-SAI-LC-368623

6.

BU-SAI-LC-368595

 12.

 BU-SAI-LC-368624

În data de 04.03.2021, începând cu ora 09:00 (pentru candidaţii recrutaţi în perioada 21-28.02.2021, planificarea acestora, în baza codurilor unice de identificare, urmând a fi postată în timp util, sens în care, candidații au obligația de a urmări zilnic pagina de internet a Poliţiei de Frontieră, secţiunea Despre noi-instituţii e învăţământ).

În cazul neprezentării sau întârzierii la evaluarea psihologica, conform programării publicate, candidații nu pot solicita reprogramarea.

Accesul în sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră este permis candidaților numai după realizarea triajului epidemiologic specific, prin măsurarea temperaturii corporale cu un termometru non-contact. Totodată, la accesul în spațiul destinat desfăşurării activității candidații îşi dezinfectează mâinile.

         ATENŢIE!

Candidaţii trebuie să se prezinte cu 30 de minute anterior orei stabilite pentru începerea evaluării psihologice, în ziua şi locaţia in care au fost planificați, având asupra lor următoarele:

  • Actul de identitate (carte de identitate, permis de conducere sau paşaport);
  • Pix/stilou cu pasta/cerneală de culoare albastră(nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea/rescrierea);
  • Masca de protecție, purtată astfel încât să acopere nasul şi gura, pe toată durata prezenţei;
  • Declarația pe proprie răspundere în scopul prevenirii şi limitării îmbolnăvirii cu virusul SARS-COV-2.

Candidaţii care nu vor prezenta unul dintre documentele de identitate  sus-menţionate, în original, nu vor putea susţine testarea psihologică.

Pe perioada desfăşurării evaluării psihologice telefoanele mobile vor fi închise, fiind interzisă deținerea oricăror alte obiecte: materiale documentare, mijloace de calcul, de comunicare, înregistrare, filmare, genţi, sacoșe  etc.

Evaluarea psihologică se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tip “APT /INAPT”.

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine, se formulează în scris, în nume propriu (vor cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele şi  C.N.P.-ul candidatului contestatar, data și scopul evaluării psihologice, precum și motivele pe care se întemeiază contestația) și se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a rezultatului avizului, la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră – Direcţia Resurse Umane.

Activitatea menţionată se desfăşoară cu respectarea strictă a regulilor în vigoare stabilite la nivel naţional în vederea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de COVID 19 (distanţare socială, portul măştii, dezinfectarea pupitrelor etc.).

Relaţii suplimentare pot fi solicitate în intervalul orar 08:00-16:00,  la nr. de  telefon: 021/316.25.98, int. 19344/19320.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe