În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de I.G.P.F. - ofițer specialist principal I și ofițer specialist II - evaluare psihologică

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Geniului nr. 42 C, sector 6,  pentru ocuparea posturilor nominalizate mai jos, prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție, astfel:

  • ofițer specialist principal I la Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, poziția 481 din statul de organizare al inspectoratului general;
  • ofițer specialist II la Serviciul de Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere din cadrul Direcției de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, poziția 185 din statul de organizare al inspectoratului general

În data de 24.02.2021, ora 11.00 se vor prezenta pentru evaluarea psihologică, la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, cu sediul în municipiul București, Bd. Geniului nr. 42 C, sector 6, candidaţii înscrişi în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Numele și prenumele sau codul unic de identificare ale candidaților

1

336506

2

336521

3

336387

4

336484

5

336429

6

336492

7

336349

8

336494

9

336370

10

336377

11

POSTELNICU CRISTIAN

12

336346

13

336465

14

336350


Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.
Aceştia vor avea asupra lor documentul de identitate şi două pixuri/stilouri cu pastă/cerneală de culoare albastră.

Lista candidaţilor declaraţi apt psihologic se va posta pe pagina de internet a instituției www.politiadefrontiera.ro, Meniul - Despre noi, Secţiunea Carieră.

Candidaţii declaraţi inapt psihologic vor fi informaţi, iar participarea acestora la concurs urmând a fi respinsă ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor legale.

ATENȚIE!

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus – SARS-COV-2, pe parcursul desfășurării examinării psihologice, se vor respecta următoarele reguli:

  1. Menținerea distanțării sociale;
  2. Purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și a gurii, a măștii de protecție respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfășoară concursul.
  3. Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii.
  4. Înaintea susținerii evaluării psihologice, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV-2 (conform definiției de caz elaborată de CNSCBT/INSP-https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar).

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe