Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru I.G.P.F.- aparat propriu

   

Situaţia privind execuția bugetului  de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră(aparat propriu) la data de 31.12.2022:

Execuția Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru I.G.P.F.- aparat propriu

Categorii de cheltuieli

2022

 

Titlul I "Cheltuieli de personal"

160.559.971

Titlul II "Bunuri și servicii "

38.181.540

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

181.784.594

Titlul XI "Alte cheltuieli"

9.296

Titlul XV "Active nefinanciare"

10.150.507

Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"

390.685.908

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului  financiar 2014-2020

34.659.301

Total Cap. 61.03.03 - SURSA D -  "Fonduri externe nerambursabile"

34.659.301

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

2.051.758

 Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"

2.051.758

Titlul IX  " Asistență  socială"

10.548

 Total Cap. 68.08 - SURSA A – "Ajutoare la trecerea în rezervă"

                               10.548

Titlul IX  " Asistență  socială"

71.875

Total Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor sociale și asistenței sociale "

71.875

TOTAL GENERAL

427.479.390

 

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe