Anunț privind rezultatele evaluării psihologice din data de 10.07.2022

Prezentul anunț se adresează doar candidaţilor înscriși pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” - sesiunea 2022, care și-au depus cererea de înscriere la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Nr. crt.

Cod unic de identificare

Aviz evaluare psihologică

1.

BU-PFR-IFR-236150

APT

2.

BU-PFR-IFR-236151

APT

3.

BU-PFR-IFR-236180

APT

4.

BU-PFR-LC-236152

APT

5.

BU-PFR-LC-236153

APT

6.  

BU-PFR-LC-236181

APT

7.

BU-PFR-LC-236191

APT

8. 

BU-PFR-LC-236213

APT

9.

BU-PFR-LC-236214

APT

10.

BU-PFR-LC-236221

APT

11.

BU-PFR-LC-236225

APT

12.

BU-PFR-LC-236226

APT

13.

BU-PFR-LC-236232

APT

14.

BU-PFR-LC-236258

APT

15.

BU-PFR-LC-236259

INAPT

16.

BU-PFR-LC-236286

APT

17.

BU-PFR-LC-236287

APT

18.

BU-PFR-LC-236288

INAPT

19.

BU-PFR-LC-236299

APT

20.

BU-PFR-LC-236305

APT

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a acestuia, la sediul Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră – Direcția Resurse Umane, în intervalul orar 08:30-15:30.

Contestația se formulează în scris, în nume propriu și va cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele si C.N.P.-ul candidatului contestator, data și scopul evaluării psihologice, motivele pe care se întemeiază contestația și semnătura contestatarului.

ATENȚIE! Repartizarea, planificarea, rezultatele obținute precum și alte detalii de natură organizatorică referitoare la proba de evaluare a performanței fizice vor fi postate pe site-ul de internet al Academiei de Poliție “A.I.Cuza” (www.academiadepoliție.ro), sens în care candidații declarați „APT” la evaluarea psihologică au obligația să urmărească în mod constant pagina de internet a instituției de învățământ.

De asemenea, candidații declarați „APT” la evaluarea psihologică care nu au depus toate documentele necesare sunt rugați să se prezinte la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, mun. București) până la data de 22.07.2022, în vederea constituirii dosarului de candidat.

Pentru relații suplimentare, candidaţii vor contacta în intervalul orar 08:30-15:30 Direcția Resurse Umane, la nr. de telefon: 021/316.25.98, int. 19320 sau 19344.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe