Anunț privind planificarea la evaluarea psihologică la concursul de admitere la SPAPF Oradea, sesiunea octombrie-decembrie 2022

Anunț privind planificarea la evaluarea psihologică a candidaților (cu domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate în mun. București și jud. Ilfov) la concursul de admitere la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră "Avram Iancu" Oradea - sesiunea octombrie-decembrie 2022.

Prezentul anunț se adresează doar candidaților care și-au depus cererea la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

Evaluarea psihologică a candidaților la concursul de admitere Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea - sesiunea octombrie - decembrie 2022, se organizează la sediul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” (Aleea Privighetorilor nr. 1-3, București) în data de 10.11.2022, ora 14:30.

ATENŢIE!

Candidaţii trebuie să se prezinte cu cel puțin 50 de minute anterior orei stabilite pentru începerea evaluării psihologice, în ziua şi locația în care au fost planificați, având asupra lor următoarele:

  • Actul de identitate (carte de identitate sau paşaport);
  • Pix/stilou cu pasta/cerneală de culoare albastră (nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea/rescrierea).

În cazul neprezentării sau întârzierii la evaluarea psihologică, conform programării publicate, candidații nu pot solicita reprogramarea.      

Candidaţii care nu vor prezenta unul dintre documentele de identitate menționate, în original, nu vor putea susține testarea psihologică.

Pe perioada desfăşurării evaluării psihologice telefoanele mobile vor fi închise, fiind interzisă deținerea oricăror alte obiecte: materiale documentare, mijloace de calcul, de comunicare, înregistrare, filmare, genţi, sacoșe  etc.

Evaluarea psihologică se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tip “APT /INAPT„.

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine, se formulează în scris, în nume propriu (vor cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele şi C.N.P.-ul candidatului contestatar, data și scopul evaluării psihologice, precum și motivele pe care se întemeiază contestația) și se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a rezultatului avizului, la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - Direcţia Resurse Umane.

Relații suplimentare pot fi solicitate în intervalul orar 08:00-14:00,  la nr. de  telefon: 021/316.25.98, int. 19344 / 19320.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe