Rezultatul contestațiilor depuse la testul scris la concursul TCO organizat de IGPF pentru ocuparea postului vacant ofițer specialist II la CPCMIIT din cadrul SPFA Brașov

Anunț privind rezultatul contestațiilor depuse la testul scris - test-grilă de către candidații înscriși la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră pentru ocuparea, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție, a postului vacant de execuție de ofițer de poliție, respectiv ofițer specialist II la Compartimentul Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Aeroport Brașov (subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră), prevăzut la poziția 83 din statul de organizare al sectorului

Nr. Crt.

Cod unic de înregistrare candidat

DECIZIA COMISIEI

Motivul admiterii / respingerii contestației

1.

438869

Respinge contestația

Contestație neîntemeiată

În urma verificării întrebărilor nr. 1, 2, 8, 15, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 43, 46, 47, 50, 54, 57, 59, se constată că acestea au fost formulate în conformitate cu prevederile actelor normative precizate în bibliografia de concurs, nu conțin erori, nu sunt greșit formulate (ambigue) și nu pot duce la posibilitatea unor răspunsuri corecte, multiple. De asemenea, poziţionarea răspunsurilor corecte s-a făcut aleatoriu, fără a se reflecta un potenţial raţionament logic.

De menționat faptul că, la întrebările nr. 15, 25, 28 și 47, în enunț, eroarea materială referitoare la anul emiterii actelor normative nu a fost de natură să inducă candidații în eroare cu privire la alegerea răspunsului corect, întrucât, în cadrul enunțului s-a făcut referire, în mod corect, la denumirea marginală a actelor normative.

Totodată, în urma recorectării foii de răspuns a candidatului în cauză, se constată faptul că aceasta a fost corectată conform grilei de corectare.

2.

438635

Admite parțial

contestația

Contestație parțial întemeiată

1.  Referitor la întrebarea nr. 2, se constată că aceasta nu a fost formulată din tematica precizată în anunțul de concurs, ci se regăsește la Capitolul II – Cariera polițistului, Secțiunea a 3-a – Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (4) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i.
nr. 140/2016 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, a fost sesizată Comisia Centrală de Concurs.

2.  Referitor la întrebarea nr. 3, se constată că răspunsul corect (varianta c), este formulat în conformitate cu prevederile art. 57 lit. e) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, celelalte 2 (două) variante de răspuns fiind incomplete, raportat la prevederile din actul normativ menționat.

3.  Referitor la întrebarea nr. 27 (referitor la protecția informațiilor clasificate prin măsuri procedurale), se constată că răspunsul corect (varianta c), este formulat în conformitate cu prevederile art. 15 lit. h) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, în urma sesizărilor primite de la Comisiile de Soluționare a Contestațiilor, Comisia Centrală de Concurs a emis, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (4) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea înregistrată cu nr. 439696 din 19.09.2023, prin care, la art. 1, a dispus anularea întrebărilor nr. 1 și 2 din testul scris administrat în data de 16.09.2023, precum și a răspunsurilor formulate și acordarea, din oficiu, a punctajului de 0,15, pentru fiecare dintre aceste întrebări, tuturor candidaților care au susținut proba scrisă.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe