Anunț rezultate la concursul pentru ocuparea a două posturi: ofițer sp I la Centrul Comun de Contact Giurgiu, respectiv Punctul Comun de Contact Artand, sursă internă, trecere în corp ofiteri

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de: ofițer specialist I la Centrul Comun de Contact Giurgiu (subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră), poziția 2 din statul de organizare al centrului, respectiv ofițer specialist I la Punctul Comun de Contact Artand (subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră), poziția 2 din statul de organizare al punctului, ambele cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant

Anuntul a fost postat pe data de 16.09.2023, ora 18.45

Nr.

crt.

Cod unic de identificare

Nota obținută

Observaţii

1. 

438585

8,00

ADMIS

2.  

438698

6,60

RESPINS

3.

438821

6,00

RESPINS

4.

438584

8,80

ADMIS

5.

438823

7,60

ADMIS

6

438772

-

NEPREZENTAT

 

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul propriei lucrări se depun on line, la adresa de mail  cariera@igpf.ro, în termen de 24 de ore de la afişare.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe