Anunț cu privire la interviul de departajare la concursul organizat pentru ocuparea postului de agent I la Compartimentul Secretariat din cadrul Direcţiei Fonduri Externe Nerambursabile

Anunț cu privire la interviul de departajare a candidaților declarați admiși la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră pentru ocuparea postului de agent I la Compartimentul Secretariat din cadrul Direcţiei Fonduri Externe Nerambursabile a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, poziția 299 din statul de organizare al inspectoratului general

Nr.crt.

CUI candidat

Nota obținută

Observații

1. 

206001

7,60

interviu de departajare în vederea declarării ”admis

2.

206507

7,60

interviu de departajare în vederea declarării ”admis”

În data de 03.02.2023, ora 13.00, la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din Bld. Geniului nr. 42C, sector 6, București, se va susține interviul de departajare structurat pe subiecte profesionale pentru următorii candidați: 206001 și 206507.

Aceștia se vor prezenta la data stabilită, la ora 12.45, pentru efectuarea formalităților de acces în unitate.

Aceştia vor avea asupra lor documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră.

Rezultatele interviului se vor posta pe pagina de internet a Poliţiei de Frontieră Române, www.politiadefrontiera.ro ,  Meniul - Despre noi, Secţiunea Carieră. Acestea Nu se contestă!!!

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe