ANUNŢ referitor la intenția de ocupare a două posturi de agent de poliţie, prin mutare în interesul serviciului, în cadrul Direcției Fonduri Externe Nerambursabile a I.G.P.F.

ANUNŢ referitor la intenția de ocupare a două posturi de agent de poliţie, prin mutare în interesul serviciului, în cadrul Direcției Fonduri Externe Nerambursabile a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

Structura: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră – Direcția Fonduri Externe Nerambursabile – Compartimentul Secretariat, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6.

Denumirea posturilor:

- agent I, prevăzut cu gradul profesional de agent - agent-șef principal de poliție;

- agent I (și conducător auto), prevăzut cu gradul profesional de agent - agent-șef principal de poliție.

Definirea sumară a atribuţiilor postului de agent I:

- desfășoară activități pe linie de evidență, întocmire, păstrare, arhivare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere și distrugere a documentelor din cadrul Direcției Fonduri Externe Nerambursabile.

Definirea sumară a atribuţiilor postului de agent I (și conducător auto):

- desfășoară activități pe linie de evidență, întocmire, păstrare, arhivare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere și distrugere a documentelor din cadrul Direcției Fonduri Externe Nerambursabile;

- asigură întrebuințarea autovehiculelor din dotare în conformitate cu specificațiile tehnice ale acestora;

-  completează și păstrează documentele necesare autovehiculului.

 Cerinţele posturilor:

- să aibă calitatea de agent de poliţie în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

- să fie definitivat în profesie;

- să nu se afle sub incidenţa prevederilor legale prin care se stabilesc interdicţii referitoare la modificarea raporturilor de serviciu;

- să nu fie pus la dispoziţia unităţii sau suspendat din funcţie în condiţiile prevederilor art. 27^21 alin. 2), respectiv art. 27^25, lit. a), b), şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului sau ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

- să nu fie clasat medical „apt limitat”;

- să deţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate;

- să dețină permis de conducere categoria B – pentru postul de agent I (și conducător auto);

- noțiuni de bază în utilizarea calculatorului și a aplicațiilor din pachetul de programe Office;

- să fi absolvit studii liceale cu diplomă de bacalaureat.

Aptitudini și abilități necesare:

  • capacitate intelectuală, adaptabilitate, minuțiozitate;
  • capacitate de planificare, analiză și sinteză;
  • inițiativă și dinamism, spirit de observație și anticipație dezvoltat;
  • dorință permanentă de autoperfecționare;
  • utilizarea integrală a capacității profesionale

Criterii de selecţie:

Selecţia pentru ocuparea posturilor se va realiza pe baza unui interviu de cunoaştere, în cadrul căruia vor fi abordate subiecte referitoare la:

- organizarea evidenței, păstrării, transportului, multiplicării, expedierii corespondenței și constituirea unităților arhivistice;

- cunoștințe generale referitoare la organizarea Poliției de Frontieră Române;

- cunoștințe referitoare la normele de protecție a informațiilor clasificate;

- capacitate de a-și gestiona propriul volum de muncă și activitatea fără o supraveghere strictă;

- spirit de echipă, abilitatea de a stabili relații interpersonale;

- capacitate de a lucra eficient sub presiunea timpului. 

Persoanele interesate vor transmite un CV în format Europass, însoțit de documentele justificative privind competențele cerute, la adresa de e-mail: piu_gibp@mai.gov.ro, până cel târziu la data de 31.08.2021, persoanele eligibile urmând să fie informate cu privire la data şi ora desfășurării interviului.

Rezultatul interviului va fi comunicat individual, persoanele selecționate vor întocmi un acord pentru mutarea, în interesul serviciului, la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, urmând să fie parcursă procedura referitoare la modificarea raporturilor de serviciu, conform normelor metodologice în vigoare.

Relaţii privind participarea la selecție pot fi obţinute la numărul de telefon 021.316.25.98, interior 19325 sau la 0743 083 121.

 

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe