Rezultatele obţinute la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară - muncitor calificat - ospătar, a candidaților declarați admis la etapa de selecție a dosarelor

TABEL NOMINAL cu rezultatul obținut la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară pe postul pe care este titular, respectiv muncitor calificat – ospătar, a candidatului declarat ”admis” la etapa de selecție a dosarelor

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului (funcția deținută)

Funcția pentru care a candidat

Punctaj final al examenului de promovare

Rezultat

1.

DINCĂ PAULA-MĂDĂLINA (muncitor calificat II)

Muncitor calificat I

71

ADMIS

2.

CHIRIAC DANIELA (muncitor calificat II)

Muncitor calificat I

71

ADMIS


Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut, poate depune contestație, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, la Compartimentul Secretariat al Direcției Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe