Rezultatele obţinute la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară - muncitor calificat - instalator, a candidatului declarat admis la etapa de selecție a dosarelor

TABEL NOMINAL cu rezultatul obţinut la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară pe postul pe care este titular, respectiv muncitor calificat – instalator apă-canal, a candidatului declarat ”admis” la etapa de selecție a 1 1 dosarelor.

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului (funcția deținută)

Funcția pentru care a candidat

Punctaj final al examenului de promovare

Rezultat

1.

ZIDARU GHEORGHE (muncitor calificat II)

Muncitor calificat I

58

ADMIS


Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut, poate depune contestație, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, la Compartimentul Secretariat al Direcției Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe