Anunț privind examinarea medicală de către candidații la concursul de admitere la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră Avram Iancu Oradea, sesiunea februarie-aprilie 2021

Candidații declarați „Promovat” la proba de verificare a cunoștințelor care se încadrează în numărul de locuri scoase la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, sunt rugați să se prezinte, începând cu data de 29.03.2021 la unitățile de recrutare unde și-au depus dosarul, în vederea ridicării documentelor necesare susţinerii examinării medicale (adresa prevăzută la art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020, precum și o copie adeverinței medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare).

Deschiderea fișei medicale se va realiza de medicul de unitate al unității de recrutare, iar în perioada 30.03 – 12.04.2021 candidații au fost programați la C.M.D.T.A.Oradea, în vederea efectuării examinării medicale.

Candidații se vor prezenta la ora 6.45 în curtea Spitalului Clinic „Avram Iancu” Oradea (intrarea prin strada Braşovului, lângă magazinul Crişul Shopping Center) în vederea efectuării triajului epidemiologic şi recoltării probelor biologice şi vor avea asupra lor actul de identitate, copie adeverinței medicale eliberate de medicul de familie, fișa medicală tip M.A.I.   

Planificarea candidaţilor pentru susţinerea examinării medicale precum şi alte date de interes se regăsesc pe pagina de internet a instituției de învățământ (www.avramiancu.ro).

Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” va afișa pe site, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

ATENŢIE! Sunt declarați Admis” candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin  afișare pe site-ul oficial al unităților de învățământ, până la data de 17 aprilie 2021.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe