Anunț prinvind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de ofiţer principal I la Compartimentul Pregătire Continuă

Anunț prinvind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră pentru ocuparea postului de ofiţer principal I la Compartimentul Pregătire Continuă din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Aeroport Timișoara, subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, poziția 80 din statul de organizare al sectorului, precum și alte precizări cu privire la desfășurarea concursului

Nr. crt.

Nume, prenumele tatălui și prenume

Motiv

1.             

HAIAȘ Vasile IOAN PAUL

Nu este îndeplinită condiția privind obținerea calificativului de cel puțin „bine” la ultimele două evaluări de serviciu anuale (condiție prevăzută la art. 27^45, lit. d din Legea 360/2002 privind statul polițistului), în sensul că polițistul nu are două evaluări de serviciu anuale, acesta fiind încadrat în Ministerul Afacerilor Interne la data de 02.11.2018.

2.             

IACOB Marcel-Ioan BIANCA CERASELA

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (lipsă supliment la diploma de licență) și a solicitat retragerea de la concurs prin raportul personal nr. 164004 din 28.12.2020.

3.             

JUCU  Ioan-Eugen ANAMARIA

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet, în termenul prevăzut în anunțul de concurs (fotocopia primei pagini a diplomei de licență și suplimentul la diploma de licență au fost primite, tardiv, la ora 14:08). Candidatul nu a făcut dovada transmiterii dosarului de recrutare, în volum complet, în termenul prevăzut în anunțul de concurs.

4.             

JURCĂ Cristian Cornel ALIN CRISTIAN

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (lipsă supliment la diploma de licență).

5.             

MAGHIARI Niculae NORICA ILEANA

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (lipsă fotocopie carte de identitate).

6.             

NICOLESCU  Tiberiu AURELIAN ANDREI

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în termenul prevăzut în anunț (print screen transmis de către candidat în data de 15.12.2020, la ora 14:07) și nu a transmis fotocopie a diplomei de licență.

7.             

PALCU Nicolae-Petru PETRU BOGDAN

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în termenul prevăzut în anunț (e-mailul a fost primit în data de 15.12.2020, la ora 16:58).

8.             

TORNEA Ioan ANDREEA-CLAUDIA

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (lipsă supliment la diploma de licență).

9.             

ȚANCOV Ilie DIANA IONELA

A solicitat retragerea de la concurs prin raportul personal nr. 163942 din 24.12.2020.

10.           

UNGUREANU Cornel Florin DRAGOȘ MIHAI FLORIN

Nu este îndeplinită condiția privind obținerea calificativului de cel puțin „bine” la ultimele două evaluări de serviciu anuale (condiție prevăzută la art. 27^45, lit. d din Legea 360/2002 privind statul polițistului), în sensul că polițistul nu are două evaluări de serviciu anuale, acesta fiind încadrat în Ministerul Afacerilor Interne, de la data de 20.07.2018

11.           

URZICEANU Nicolae GRIGORAȘ NICUȘOR:

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (lipsă supliment la diploma de licență).

12.           

VELCIOV Viorel ADINA-ELENA

Nu s-a prezentat la activitatea de evaluarea psihologică organizată în acest sens de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și nu a făcut dovada susținerii și promovării testării psihologice la un alt concurs pentru trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție.

Pentru candidații care nu au promovat evaluarea psihologică, procedura de recrutare a încetat.

În situația candidaților care nu au depus suplimentul la diploma de licență, facem mențiunea că, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 5289/2008, art. 2, alin (2), suplimentul la diploma de licență este un document obligatoriu, anexat acesteia. În acest sens, precizăm și faptul că în subsolul diplomei de licență este făcută mențiunea „diploma este însoțită de SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ”.

Totodată, candidații sus-menționați care fac dovada, electronic, prin redirecționare/forward e-mail, că au transmis inclusiv documentația la care se face referire în prezentul document (la rubrica „motiv”), în termenul de depunere a dosarului de recrutare (până la data de 15.12.2020, ora 14.00), sunt rugați să informeze structura de resurse umane, la adresa de e-mail: cariera@igpf.ro și la numărul de telefon prevăzut în anunțul de concurs (021.316.25.98, interior: 19.378/19322), până cel târziu la data de 05.01.2021, ora 10:00, pentru ca situația respectivă să fie reanalizată.

Având în vedere contextul epidemiologic actual, candidații sunt rugați să verifice periodic site-ul unității: www.politiadefrontiera.ro, Meniul - Despre noi, Secțiunea Carieră, întrucât pot interveni modificări în ceea ce privește locația în care se va susține proba de concurs!

În această situație, candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la modificarea, din motive obiective, a datei, orei şi locului unde se va organiza concursul, fiind obligați să se informeze prin verificarea repetată a paginii de internet indicată mai sus.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe