Anunț privind candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea unui post de ofițer specialist I la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar

Anunț privind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră pentru ocuparea unui post vacant de ofițer specialist I la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar - Sediul I.G.P.F. al Serviciului Administrativ din cadrul Direcției de Asigurare Logistică a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, subordonată nemijlocit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prevăzut la poziția 57/a din statul de organizare al direcției; precum și precizări cu caracter general cu privire la desfășurarea concursului

Nr. crt.

Nume, prenume

Motiv

1. 

PÎSLARIU-FLUTUR CĂTĂLIN-IONUȚ

Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (lipsă supliment la diploma de licență)

2. 

STOICA EMILIAN

(Nu a transmis electronic dosarul de recrutare în volum complet (fără rezultatele examenului de licență, iar foaia matricolă incompletă – doar prima pagină transmisă)

Facem mențiunea că, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 5289/2008, art. 2, alin (2), suplimentul la diploma de licență este un document obligatoriu, anexat acesteia.

Totodată, candidații sus-menționați care fac dovada electronică (prin redirecționare / forward e-mail) că au transmis inclusiv documentația la care se face referire în prezentul document (la rubrica „motiv”), în termenul de depunere a dosarului de recrutare (respectiv până în data de 15.12.2020, ora 14.00), sunt rugați să informeze structura de resurse umane la numărul de telefon prevăzut în anunțul de concurs (021.316.25.98, interior: 19322/19378), până cel târziu la data de 05.01.2021, ora 10:00, pentru ca situația respectivă să fie reanalizată.

Precizări cu caracter general cu privire la desfășurarea concursului

Concursul pentru ocuparea postului identificat mai sus se va desfășura conform anunțului de concurs, respectiv în data de 12.01.2021, ora 12.00 la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră din Bd. Geniului nr. 42C, sector 6, Bucureşti.

Prezența candidaților la sediul instituției se realizează cu cel puțin o jumătate de oră înainte de începerea probei.

Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate, în original și două pixuri cu pastă de culoare albastră ce nu permit ștergerea și rescrierea.

De asemenea, reiterăm următoarele:

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus - SARS-COV-2, pe parcursul desfășurării concursului, se vor respecta următoarele reguli:

  1. Menținerea distanțării sociale;
  2. Purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și a gurii, a măștii de protecție respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfășoară concursul.
  3. Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii.

Înaintea susținerii probei de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV-2 (conform definiției de caz elaborată de CNSCBT/INSP-https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar).

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe