Anunț - continuă procedurile pentru ocuparea, prin concurs, a funcției de șef serviciu la Serviciul Suport Informațional din cadrul Direcției Management Operațional și Suport Informațional

Având în vedere prevederile Notei Raport comune a Direcției Generale Management Resurse Umane, Direcției Generale Financiare și Direcției Generale Juridice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 268778/371335/147702 din 21.11.2019 și în conformitate cu Nota-Raport nr. 153867 din 07.02.2020 privind continuarea procedurilor pentru ocuparea posturilor de conducere, prin concurs, din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, cu sediul în municipiul București, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, continuă procedurile pentru ocuparea, prin concurs, a funcției de șef serviciu la Serviciul Suport Informațional din cadrul Direcției Management Operațional și Suport Informațional a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prevăzută la poziția 18 din statul de organizare al inspectoratului general.

Astfel, graficul de desfășurare al concursului, se modifică, după cum urmează:

ACTIVITATEA

Perioada desfășurării activităților

Desfășurarea interviului pe subiecte profesionale

03.03.2020, ora 10.00

Afișarea rezultatelor obținute

03.03.2020

Depunerea contestațiilor (în termen de 24 de ore de la afișare)

04.03.2020

Soluționarea contestațiilor

05 - 06.03.2020

Afișarea rezultatelor finale

06.03.2020

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe