Anunț privind continuarea procedurilor de concurs pentru ocuparea funcției de șef serviciu la Serviciul Afaceri Europene și Relații Internaționale din cadrul D.A.E.S.R.I.

Având în vedere prevederile Notei Raport comune a Direcției Generale Management Resurse Umane, Direcției Generale Financiare și Direcției Generale Juridice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 268778/371335/147702 din 21.11.2019 și în conformitate cu Nota-Raport nr. 153867 din 07.02.2020 privind continuarea procedurilor pentru ocuparea posturilor de conducere, prin concurs, din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, cu sediul în municipiul București, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, continuă procedura prevăzută în anunțul de concurs nr. 449500 din 12.11.2019 pentru ocuparea, prin concurs, a funcției de șef serviciu la Serviciul Afaceri Europene și Relații Internaționale din cadrul Direcției Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prevăzut la poziția 377 din statul de organizare al inspectoratului general.

Astfel, graficul de desfășurare al concursului, se modifică, după cum urmează:

ACTIVITATEA

Perioada desfășurării activităților

Depunerea dosarelor de recrutare

27.02.2020

Verificarea de către comisia de concurs dosarelor de recrutare

28.02.2020

Publicarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs

28.02.2020

Desfășurarea interviului pe subiecte profesionale

17.03.2020, ora 10.00

Afișarea rezultatelor obținute

17.03.2020

Depunerea contestațiilor (în termen de 24 de ore de la afișare)

18.03.2020

Soluționarea contestațiilor

19-20.03.2020

Afișarea rezultatelor finale

20.03.2020

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe