Anunț referitor la intenţia de ocupare a unui post de muncitor calificat IV-I, prin transfer în interesul serviciului a unui personal contractuald din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Structura: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - Direcţia de Asigurare Logistică, subordonată nemijlocit Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6.

Denumirea postului: muncitor calificat IV-I

Cerinţe:

  • să aibă diplomă de absolvire a 10 clase;
  • să aibă calificare de bucătar;
  • să fie apt medical pentru meseria de bucătar.

Personalul contractual din cadrul Ministerului Afacerilor Interne interesat va depune la sediul instituției, Direcția Resurse Umane, până la data de 01.11.2019, următoarele documente:

  • curriculum vitae;
  • copia cărții de identitate;
  • copiile documentelor care atestă calificarea de bucătar și absolvirea studiilor necesare ocupării postului;
  • copia carentului de muncă sau, după caz, a adeverinței care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
  • adeverință din care să rezulte funcția publică ocupată de candidat și instituția angajatoare.

Copiile după actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale și se certifică de către un lucrător de la Compartimentul Resurse Umane.

În situația în care sunt mai multe persoane interesate, se va organiza un interviu, data, locul și ora susținerii acestuia urmând a fi publicate pe pagina de internet a instituției.

Detalii suplimentare la nr. de telefon: 021.316.25.98, interior 19341.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe