Anunț referitor la intenţia de ocupare a două posturi de ofițer de poliţie, prin mutare în interesul serviciului Compartimentul Responsabil cu Protecţia Datelor UNIP

Structura: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - Compartimentul Responsabil cu Protecţia Datelor UNIP, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6

Denumirea posturilor:

 • ofițer specialist principal I, prevăzut cu gradul profesional de comisar-șef de poliție;
 • ofiţer specialist I, prevăzut cu gradul profesional de comisar-șef de poliție. 

Definirea sumară a atribuţiilor posturilor:

 • pentru postul de ofiţer specialist principal I: îndeplineşte funcţia de responsabil cu protecţia datelor în cadrul UNIP, conform legii; organizează, coordonează şi verifică aplicarea la nivelul UNIP a prevederilor actelor normative care reglementează protecţia datelor PNR; gestionează problematica notificărilor specifice în domeniul prelucrării datelor PNR; organizează, coordonează şi monitorizează aspectele specifice legate de operaţiunile de prelucrare a datelor PNR;
 • pentru postul de ofiţer specialist I: îndeplineşte funcţia de asistent al responsabilului cu protecţia datelor în cadrul UNIP, conform legii; organizează, coordonează şi verifică aplicarea la nivelul UNIP a prevederilor actelor normative care reglementează protecţia datelor PNR; gestionează problematica notificărilor specifice în domeniul prelucrării datelor PNR; organizează, coordonează şi monitorizează aspectele specifice legate de operaţiunile de prelucrare a datelor PNR.  

Cerinţe:

 • să aibă calitatea de ofițer de poliţie/ofiţer;
 • să fie definitivat în profesie;
 • să nu se afle sub incidenţa prevederilor legale prin care se stabilesc interdicţii referitoare la modificarea raporturilor de serviciu; să nu fie pus la dispoziţia unităţii sau suspendat din funcţie în condiţiile prevederilor art. 27^21 alin. 2), respectiv art. 27^25, lit. a), b), şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului sau ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ambele cu modificările şi completările ulterioare;
 • să nu fie clasat medical „apt limitat”;
 • să deţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate;
 • să fi absolvit studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă (S), absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • să fi absolvit curs de specializare în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
 • să aibă minim 2 ani vechime în muncă;
 • să aibă minim 2 ani vechime în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Criterii de selecţie:

Selecţia pentru ocuparea posturilor se va realiza pe baza unui interviu de cunoaştere, în cadrul căruia vor fi abordate subiecte referitoare la:

 • cunoştinţe referitoare la organizarea Poliţiei de Frontieră;
 • cunoștințe referitoare la domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
 • cunoştinţe referitoare la normele de protecţie a informaţiilor clasificate;
 • capacitate de planificare, control, îndrumare, analiză şi sinteză;
 • spirit de echipă, abilităţi de a stabili relaţii interpersonale;
 • capacitatea de a lucra eficient sub presiunea timpului.

Persoanele interesate vor transmite, până la data de 19.04.2019, un CV în format Europass pe adresa de e-mail: cariera@igpf.ro sau la nr. de fax 021 408 74 13, urmând să fie informate cu privire la data şi ora desfăşurării interviului, după caz.

Rezultatul interviului va fi comunicat individual, iar persoana selecţionată va întocmi un acord pentru mutarea, în interesul serviciului, la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, urmând să fie parcursă procedura referitoare la modificarea raporturilor de serviciu, conform normelor metodologice în vigoare.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe