Rezultatele la evaluarea psihologică a candidaţilor la concursul pentru ocuparea postului de agent de poliţie şi mențiuni cu privire la planificarea pentru vizita medicală

Anunț privind rezultatele obținute la evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, pentru ocuparea postului vacant de agent de poliţie, la Direcția Financiară şi mențiuni cu privire la planificarea pentru vizita medicală.

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Geniului nr. 42 C, sector 6, pentru ocuparea postului vacant de agent I la Biroul Gestionare – Asistență Fonduri Externe din cadrul Direcţiei Financiare - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, prevăzut la poziţia 338 din statul de organizare al inspectoratului general.

Candidații înscriși la concursul sus-menţionat, care au fost examinați psihologic în data de 03.04.2019, au fost declarați APT.

Având în vedere rezultatele obținute, candidaţii se vor prezenta la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în municipiul Bucureşti, Bd. Geniului nr. 42 C, sector 6, începând cu data de 05.04.2019, ora 10.00, unde vor solicita structurii de resurse umane o trimitere la medicul unității, pentru întocmirea / avizarea fișei medicale-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne.

Aceştia vor avea asupra lor documentul de identitate.

Atenţie! Pentru desfășurarea cu operativitate a activităţilor care stau la baza întocmirii fişei medicale, candidaţii planificaţi la vizita medicală pentru deschiderea fişei medicale-tip de încadrare în M.A.I., vor prezenta o adeverinţă eliberată de medicul de familie, semnată, parafată şi înregistrată de acesta, în care să fie specificate bolile cronice de care au suferit: hepatita, ulcer gastro-duodenal, gastrita, gastro-duodenita, litiaza renală, reumatism degenerativ, discopatii, afecţiuni cardiovasculare, pulmonare, renale, endocrine, de colagen, neuropsihice, inclusiv tulburări nervoase de orice tip, R.S.B., boli deosebite (accidente), operaţiile şi bolile contagioase, în perioada în care au fost în asistenţa medicului de familie, precum şi numărul de zile de incapacitate temporară de muncă pe ultimele 12 luni.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe