Proiecte REGIO

Proiect „Reabilitare termo-energetică pavilion administrativ de la sediul ITPF Giurgiu”, finanțat prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu implementează proiectul (cod SMIS2014+ 110833), intitulat „Reabilitare termo-energetică pavilion administrativ de la sediul ITPF Giurgiu”,finanțat prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1. – ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Obiectivul general al proiectului – Creșterea eficienței energetice pentru imobilul pavilion administrativ de la sediul I.T.P.F. Giurgiu.

Obiectivul general va fi realizat prin atingerea a două obiective specifice:

OS1 – Reducerea consumului anual de energie primară pentru imobilul pavilion administrativ de la sediul ITPF Giurgiu cu 253754,33 Kwh/an prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă.

OS2 – Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră aferente funcționării imobilului pavilion administrativ de la sediul I.T.P.F. Giurgiu cu 70,84 echivalent tone CO2 prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă.

Rezultate asteptate la finalul implementării proiectului:

  • consumul specific de energie primară va fi de 36,36 Kwh/m2an,
  • nivelul anual specific al emisiilor de CO2 va fi de 9,43 kg/m2an,
  • se va atinge un nivel de 17,85% din consumul total de energie primară care este realizat din surse regenerabile de energie.

Proiectul are o valoare totală de 5.647.414,33 lei, din care 3.869.849,76 lei finanțare nerambursabilă acordată prin Fondul de Dezvoltare Regională (FEDR), având perioada de implementare de 43 luni, respectiv între data de 01.06.2016 și 31.12.2019, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Locul de implementare: Municipiul Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân, nr.36, județul Giurgiu, România.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro  www.facebook.com/inforegio.ro

 

 

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF

 

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe