Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea este operator de date cu caracter personal care prelucrează date cu caracter personal în scopurile:

■  desfășurarea acţiunilor privind supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor, asigurarea altor interese legitime ale statului român, respectarea ordinii și liniștii publice în zonele de competență, în condițiile legii;

■ gestionarea eficientă pentru identificarea, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale și a faptelor specifice criminalității transfrontaliere înregistrate în zona de competență;

■ cooperare transfrontalieră pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale;

■ derularea de activităţi informativ-operative, de cercetare şi urmărire penală;

■ monitorizarea / securitatea persoanelor, a spațiilor și / sau bunurilor publice / private;

■ derularea activităţilor specifice pe linie de Resurse Umane;

■ derularea activităţilor specifice pe linie Financiară și Administrativă;

■ derularea activităţilor specifice pe linie de relaţii cu publicul.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate, la cerere, numai următorilor destinatari:

  • persoanei vizate sau reprezentantului legal al acesteia;
  • instituţiilor sau autorităţilor publice, în condiţiile în care comunicarea acestora vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care sunt învestite;
  • organismelor similare din alte state, pe baza înţelegerilor la care România este parte.

Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, beneficiaţi de dreptul de acces la date, de rectificare, de ştergere a datelor, la portabilitatea datelor, de restricţionarea prelucrării, de dreptul la opoziţie şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteti adresa, cu o cerere scrisă, datată si semnată, la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, Str. Calea Aradului nr. 2-4, jud. Bihor, iar în termen de o lună de zile veți primi răspuns la solicitarea exprimată în temeiul Regulamentului  nr. 679/2016.

Conform art. 77 din Regulamentul  nr. 679/2016, vă puteţi adresa cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în situaţia în care consideraţi că v-au fost încalcate drepturile prevăzute de Regulamentul  nr. 679/2016.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe