Parasca-Marc Radu

 

Audiențe

Contact

Cetățenia

 

Naţionalitate

Română

Data naşterii

09.02.1975

Experienţa profesională

 

 

Perioada

27.12.2010 – 28.04.2017

Funcţia sau postul ocupat

Șef Serviciu Logistic

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Organizarea, coordonarea, îndrumarea, conducerea şi controlul  activităţilor din cadrul serviciului

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, Mun. Oradea, str. Parcul Traian nr. 18

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Logistic

 

Perioada

03.06.2010 – 27.12.2010

Funcţia sau postul ocupat

Ofițer Specialist I Tehnic

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Organizarea, coordonarea, îndrumarea, conducerea şi controlul  activităţilor din cadrul compartimentului tehnic

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, Mun. Oradea, str. Parcul Traian nr. 18

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Logistic

 

Perioada

01.09.2005 – 02.06.2010

Funcţia sau postul ocupat

Ofițer Compartimentul Marketing și Achiziții Publice

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, Mun. Oradea, str. Parcul Traian nr. 18

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Perioada

 

Funcţia sau postul ocupat

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Numele şi adresa angajatorului

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

 

 

 

 

 

Logistic

22.08.2002 – 31.08.2005

Comandant Pluton transmisiuni  / Compania Stat Major

Organizarea, coordonarea, îndrumarea, conducerea şi controlul  activităţilor

U.M. 01326 Oradea , Mun. Oradea, str. Armatei Române nr. 1A

Apărare

 

31.07.1997 – 21.08.2002

Comnadant Pluton / Baterie Artilerie și Rachete A|ntiaeriene

Organizarea, coordonarea, îndrumarea, conducerea şi controlul  activităţilor

U.M. 01343 Beiuș

Apărare

 

Educaţie şi formare

 

 

Perioada

25 – 29.05.2015 / 29.06. – 03.07.2015

 

Calificarea/diploma obţinută

Certificat de absolvire program PERFECȚIONARE manager proiect

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Stabilirea scopului proiectului, stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului, planificarea activităților și jaloanelor proiectului, gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect, realizarea procedurilor de acjhiziții pentru proiect, managementul riscurilor, managementul echipei de proiect, managementul comunicării în cadrul proiectului, managementul calității proiectului

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

G.S. CONSULTING SERV S.R.L.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perioada

Curs de perfecționare

 

16.03. – 20.03.2015 / 20.04. – 24.04.2015

 

Calificarea/diploma obţinută

Certificat de absolvire program specializare manager proiect

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Stabilirea scopului proiectului, stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului, planificarea activităților și jaloanelor proiectului, gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect, realizarea procedurilor de acjhiziții pentru proiect, managementul riscurilor, managementul echipei de proiect, managementul comunicării în cadrul proiectului, managementul calității proiectului

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

G.S. CONSULTING SERV S.R.L.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Curs de specializare

Perioada

22.09. – 25.09.2014

Calificarea/diploma obţinută

Certificat de absolvire program specializare Expert Achiziții Publice

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Comunicare interpersonală, utilizarea calculatorului, coordonarea muncii în echipă, negocierea în cadrul procedurilor de atribuire, elaborarea documentelor de specialitate, analizarea legislației, planificarea achizițiilor publice, derularea procedurilor de atribuire, finalizarea procedurilor de atribuire

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

GRUPUL DE CONSULTANȚĂ PENTRU DEZVOLTARE DCG S.R.L.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Curs de specializare

Perioada

2013 -2014

Calificarea/diploma obţinută

Certificat de atestare a competențelor profesionale în domeniul management

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Management internațional al resurselor umane, management comparat al resurselor umane, strategii și politici de resurse umane, metode și tehnici de evaluare a rtesurselor umane, managementul comunicării și conflictelor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Drept și Științe Economice

din cadrul Universității Agora din Municipiul Oradea

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perioada

Studii postuniversitare

 

1993 - 1997

Calificarea/diploma obţinută

Ofițer licențiat în arma Artilerie și Rachete Antiaeriene specializarea electromecanică /

DIPLOMĂ DE LICENȚĂ

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Analiză matematică, Algebră, Electrotehnică, Matematici speciale, Componente și dispozitive electronice, Tehnica de artilerie și rachete antiaerieneSemnale și circuite electronice, Teoria și reguli de tragere antiaeriene / Ofițer licențiat în arma Artilerie și Rachete Antiaeriene specializarea electromecanică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Institutul Militar de Artilerie și Rachete Antiaeriene ” General Bungescu ”

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Studii superioare

 

 

Perioada

 

1989 – 1993

 

Calificarea/diploma obţinută

DIPLOMĂ DE BACALAUREAT

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Matematică, Fizică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Liceul Militar ” Mihai Viteazul ” – Alba  Iulia

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Studii liceale

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba(i) străină(e) cunoscute

 

  Engleză -Bine

 

 Franceză - Bine

Competenţe şi abilităţi sociale

Încrezător, bun comunicator; capabil la lucru sub presiunea timpului; capacitate de canalizare a eforturilor echipei în scopul îneplinirii unui obiectiv general sau specific; integrare ușoară în echipă; relaționare bună în cadrul echipei, inclusiv prin sprijinirea membrilor

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Leadership; auto-motivat; putere de discernământ în selectarea sarcinilor principale și pentru a decide cel mai bun mod de a le îndeplini; capacitate excelentă de a gestiona resusele materiale și umane disponibile, experiență în luarea deciziilor;

Competenţe şi aptitudini IT

Utilizare calculator la nivel foarte bun : MS Office ( word, excel, power point, etc.)

Alte competenţe şi aptitudini

discreţie (păstrarea confidenţialităţii activităţii profesionale, a datelor şi documentelor de uz intern), integritate, loialitate (corectitudine şi devotament în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu), prestanţă, perseverenţă (consecvenţa cu care urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu)., obiectivitate ( capacitatea de a fi imparţial, nepărtinitor în ceea ce priveşte acţiunile proprii şi a celorlalţi, de a nu favoriza o parte sau alta, fie că sunt colegi sau subalterni)

Permis de conducere

Categoria B

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe