Mihail Cosmin Boldiș

Contact: tel: 0259.401.400 - 26000, 0259.401.400, fax: 0259.418.924

Email: ijpf.bihor@mai.gov.ro

Audienţe: Joi 10:00 - 12:00

Nume / Prenume

BOLDIȘ M.MIHAIL COSMIN

Naţionalitate

Română

Data naşterii

28.04.1969

Perioada

15.02.2013 – 31.08.2020

Funcţia sau postul ocupat

Șef Sector I la S.P.F. Nădlac;

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Organizarea, coordonarea, îndrumarea, conducerea şi controlul  activităţilor din cadrul sectorului

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, Mun. Oradea, Str. Calea Aradului nr. 2-4

 

 

Perioada

12.09.2012 – 15.02.2013

Funcţia sau postul ocupat

împuternicit Șef Sector I la S.P.F. Nădlac;

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Organizarea, coordonarea, îndrumarea, conducerea şi controlul  activităţilor din cadrul sectorului

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, Mun. Oradea, Str. Calea Aradului nr. 2-4

 

 

 

Perioada

19.09.2011 – 12.09.2012

Funcţia sau postul ocupat

șef P.P.F. I la P.P.F. Nădlac din cadrul S.P.F. Nădlac

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Organizarea, coordonarea, îndrumarea, conducerea şi controlul  activităţilor din cadrul punctului

Numele şi adresa angajatorului

 

 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, Mun. Oradea, Str. Calea Aradului nr. 2-4

 

 

Perioada

01.09.2011 - 19.09.2011

Funcţia sau postul ocupat

Împuternicit Șef Sector I la S.P.F. Nădlac;

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Organizarea, coordonarea, îndrumarea, conducerea şi controlul  activităţilor

Numele şi adresa angajatorului

 

 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, Mun. Oradea, Str. Calea Aradului nr. 2-4

 

 

Perioada

01.10.2005 – 01.09.2011

Funcţia sau postul ocupat

șef P.P.F. I la P.P.F. Nădlac din cadrul S.P.F. Nădlac;

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Organizarea, coordonarea, îndrumarea, conducerea şi controlul  activităţilor

Numele şi adresa angajatorului

 

 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, Mun. Oradea, Str. Calea Aradului nr. 2-4

 

 

Perioada

01.07.1999 – 01.10.2005

Funcţia sau postul ocupat

ofițer / ofițer de poliție în cadrul Sectorului 90 P.F. Arad / I.J.P.F.Arad – S.P.F. Nădlac;

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Organizarea, coordonarea, îndrumarea, conducerea şi controlul  activităţilor

Numele şi adresa angajatorului

 

 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, Mun. Oradea, Str. Calea Aradului nr. 2-4

 

 

Perioada

01.02.1996 - 01.07.1999

Funcţia sau postul ocupat

Ofiţer în cadrul P.P.F.Nădlac;

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Organizarea, coordonarea, îndrumarea, conducerea şi controlul  activităţilor

Numele şi adresa angajatorului

 

 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, Mun. Oradea, Str. Calea Aradului nr. 2-4

 

 

Perioada

01.12.1995 – 01.02.1996

Funcţia sau postul ocupat

ofițer în cadrul D.P.F.-Centrul Zonal Arad;

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Organizarea, coordonarea, îndrumarea, conducerea şi controlul  activităţilor

Numele şi adresa angajatorului

 

 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, Mun. Oradea, Str. Calea Aradului nr. 2-4

 

 

Perioada

15.07.1994 -  01.12.1995

Funcţia sau postul ocupat

Ofițer în cadrul P.P.F. Turnu

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Organizarea, coordonarea, îndrumarea, conducerea şi controlul  activităţilor

Numele şi adresa angajatorului

Insectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, Mun. Oradea, Str. Calea Aradului nr. 2-4

   

Educaţie şi formare

 

Perioada

2007 până 2008

Calificarea/diploma obţinută

Diplomă Master „ Managementul, controlul șI administrarea fiscală în vămi’

Domeniul studiat

„ Managementul, controlul șI administrarea fiscală în vămi’

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea ”Aurel Vlaicu ” Arad – Facultatea de Științe Economice

 

Perioada

1988 - 1993

Calificarea/diploma obţinută

Inginer

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Mecanica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Politehnica Timișoara – Facultatea de mecanică

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscute

 

 

Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceză

 

A2

Nivel de bază

A2

Nivel de bază

A1

Nivel de bază

A1

Nivel de bază

A1

Nivel de bază

Rusă

A2

Nivel de bază

A1

Nivel de bază

A2

Nivel de bază

A1

Nivel de bază

A1

Nivel de bază

Competenţe şi abilităţi sociale

Încrezător, bun comunicator; capabil la lucru sub presiunea timpului; capacitate de canalizare a eforturilor echipei în scopul îneplinirii unui obiectiv general sau specific; integrare ușoară în echipă; relaționare bună în cadrul echipei, inclusiv prin sprijinirea membrilor.

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Leadership; auto-motivat; putere de discernământ în selectarea sarcinilor principale și pentru a decide cel mai bun mod de a le îndeplini; capacitate excelentă de a gestiona resusele materiale și umane disponibile, experiență în luarea deciziilor;

Competenţe şi aptitudini IT

O bună cunoaștere a instrumentelor  Microsoft Office

Alte competenţe şi aptitudini

discreţie (păstrarea confidenţialităţii activităţii profesionale, a datelor şi documentelor de uz intern), integritate, loialitate (corectitudine şi devotament în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu), prestanţă, perseverenţă (consecvenţa cu care urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu)., obiectivitate ( capacitatea de a fi imparţial, nepărtinitor în ceea ce priveşte acţiunile proprii şi a celorlalţi, de a nu favoriza o parte sau alta, fie că sunt colegi sau subalterni)

Permis de conducere

Categoria B

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe