Ionel Tîrsînoagă

EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ

01.05.2020 – prezent

 

 

 

07.08.2019 - 01.05.2020

 

05.08.2010 - 07.08.2019

-       Împuternicit Șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu;

-       Director al Direcției Control Intern din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;

-       Director al Direcției Platforme Europene de Cooperare din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;

-       Director al Direcției Management Operațional din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;

26.07.2010 - 05.08.2010

-       La dispoziţia Ministerului Administraţiei şi Internelor ca urmare a reorganizării ministerului;

2009 - 2010

-       Director al Direcţiei Formare Iniţială şi Continuă din cadrul  Ministerului Administraţiei şi Internelor;

2006 - 2009

-       Director al Direcţiei Management Resurse Umane  din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră;

2003 - 2006

-       Şef al Serviciului Resurse Umane  din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră;

2002 - 2003

-       Şef al Serviciului Formare şi Pregătire Continuă a Personalului  din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră;

2000 - 2002

-       Ofiţer Specialist I şi III, în cadrul  Serviciului Formare şi Pregătire Continuă a Personalului  al  Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră;

1997 - 2000

-       Comandant Batalion studenţi la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti;

1995 - 1997

-       Ofiţer Specialist II şi I la Comandamentul Naţional al Grănicerilor;

1990 - 1995

-       Comandant Detaşament de Grăniceri Vadu din Batalionul Grăniceri Constanţa;

1989 - 1990

-       Comandant Pichet Grăniceri Neptun din cadrul Batalionului de Grăniceri Constanţa;

1988 - 1989

-       Comandant Pichet Grăniceri  Costineşti din cadrul Batalionului de Grăniceri Constanţa;

1987 - 1988

-       Comandant Pluton Cercetare Batalionul de Grăniceri Constanţa;


COMPETENTE PERSONALE

2009

-       Masterat "Combaterea terorismului şi infracţionalităţii transfrontaliere" – Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu;

2009

-       Curs de Management – Colegiul Naţional de Afaceri Interne;

2004

-       Curs postuniversitar "Management " – Academia de Poliţie, Centrul de Studii postuniversitare;

2002

-       Curs de management – România – Spania, condus de experți ai Uniunii Europene din Spania;

2001

-       Curs postuniversitar  - Relaţii Internaţionale * Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti;

1999

-       Curs de Psihopedagogie – Facultatea de Pedagogie – Universitatea Bucureşti

1995 - 1999

-       Facultatea de Drept, Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza";

1993 - 1995

-       Facultatea Interarme, Academia de Înalte studii Militare;

1984 - 1987

-       Şcoala Militară de Ofiţeri Activi "Nicolae Bălcescu" Sibiu

 EDUCATIE SI FORMARE

Limba(i) maternă(e)

Română

 

 

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

    VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

              Discurs oral

 

Limba Franceză

mediu

mediu

mediu

mediu

mediu

Limba Engleză

mediu

mediu

mediu

mediu

mediu

 

Competenţe  de comunicare

 

-       Experienţă în comunicarea instituţională şi inter-instituţională;

 

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe