Conferință de presă la Garda de Coastă

În data de 04.03.2019, începând cu ora 11.00, la sediul Gărzii de Coastă, a avut loc o conferință de presă în care directorul Gărzii de Coastă, comisar șef de poliție Cicu Laurențiu-Cristian, în prezenţa domnului comisar șef de poliţie Adrian POPESCU, împuternicit inspector general al Poliţiei de Frontieră Române, a prezentat evaluarea activităților desfășurate la nivelul Gărzii de Coastă în anul 2018, obiectivele stabilite pentru anul în curs, precum și alte informații de interes privind activitatea instituției.

Începând cu data de 01 martie 2019, prin Ordin al Ministrului Afacerilor Interne emis în data de 26.02.2019, la conducerea Gărzii de Coastă a fost numit Director al Gărzii de Coastă, comisar șef de poliție CICU Laurențiu Cristian, în urma susținerii examenului organizat în data de 12.02.2019 la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române.

OBIECTIVE

În anul 2018 s-a urmărit îndeplinirea obiectivelor prin aplicarea standardelor comunitare în toate domeniile de competenţă asigurând: 

 • creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor, prin implementarea unei concepţii unitare de control a frontierelor şi prin intensificarea acţiunilor de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale şi infracţionalităţii transfrontaliere;
 • fluidizarea traficului de persoane şi a mijloacelor de transport prin punctele de trecere a frontierei din zona de competenţă;
 • întărirea cooperării interinstituţionale la nivel local, precum şi la nivel regional cu autorităţile de frontieră alte statelor vecine şi riverane Mării Negre;
 • participarea activă la operaţiunile comune organizate de Agenţia Europeană a Poliţiilor de Frontieră şi Gărzile de Coastă;
 • utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare alocate;
 • continuarea procesului de pregătire a poliţiştilor de frontieră, conform acquis-ului Schengen.

Eficiența activităților întreprinse

Activitatea desfăşurată la nivelul Gărzii de Coasta s-a încadrat în criteriile de eficienţă prevăzute de standardele în vigoare, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, asigurându-se îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul cu principalele activităţi ale Gărzii de Coastă, majoritatea rezultatelor obţinute aflându-se în aria prognozată.

La baza rezultatelor obţinute a stat gestionarea şi utilizarea eficientă a resurselor, fiecare structură aducându-şi aportul la îndeplinirea obiectivelor asumate. Astfel, comparativ cu perioada similară a anului 2017, principalii indicatori au variat după cum urmează:

 • Numărul traficului de călători a crescut cu 5,62%;
 • Numărul traficului mijloacelor de transport a crescut cu 5,50%;
 • Numărul contravenţiilor aplicate a scăzut cu 3%, valoarea acestora fiind în scădere cu 22,63%;
 • Numărul infracţiunilor descoperite a scăzut cu 6,27%, numărul total al dosarelor penale înregistrate fiind în scădere cu 8,20%;
 • Consumul total de combustibil a scăzut cu 40,31%;

În perioada analizată s-a asigurat necesarul de tehnică, mijloace de mobilitate terestră şi navală, alte echipamente specifice şi bunuri materiale, pentru îndeplinirea misiunilor specifice Gărzii de Coastă, prin coordonarea, controlul, sprijinul si îndrumarea activităţilor pe linia asigurării tehnice cu mijloace de mobilitate navală, carburanţi-lubrifianţi și materiale de resort, urmărindu-se folosirea cu eficienţă a acestora.

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ

Pe raza județului Constanţa, la graniţa cu Bulgaria, sunt 5 puncte de trecere a frontierei cu specific rutier, în total, fiind disponibile 9 benzi de control pe sensul de intrare în țară, respectiv 10 benzi pe sensul de ieşire.

Pentru evitarea aglomerărilor, Garda de Coastă a dispus toate măsurile aflate în competenţă pentru reducerea timpilor de aşteptare şi asigurarea unui control eficient şi operativ.

În acest sens, a fost folosită la maxim capacitatea punctelor de trecere a frontierei şi în cele mai aglomerate au fost utilizate toate arterele de control disponibile, în limita configuraţiei acestora.

La frontiera româno-bulgară a fost inaugurat Punctul de Trecere a Frontierei Dobromir-Krushari, deschiderea acestuia înscriindu-se în sfera consolidării relaţiilor bilaterale dintre cele două state, răspunzând dezideratelor acestora de promovare şi susţinere a intereselor comune.     

Operaţionalizarea acestui punct de frontieră în regim internaţional constituie o măsură favorabilă pentru facilitarea accesului la infrastructura de transport în zona transfrontalieră, cât şi pentru înlesnirea mobilităţii bunurilor şi persoanelor, prin implementarea proiectului „Drum transfrontalier Dobromir  – Krushari Crossborder road”, din cadrul programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, implementat la nivelul judeţului Constanţa.

În ceea ce privește migrația ilegală și traficul de migranți, prioritatea ofițerilor de poliție judiciară a reprezentat-o desfășurarea de activități informativ-operative specifice, de documentare și cercetare penală a membrilor unor rețele de criminalitate organizată specializate în traficul de migranți, precum și de investigare a infracțiunilor de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României.

În urma misiunilor de supraveghere și control organizate și executate în zona de competență au fost constatate 39 de cazuri de trecere ilegală în care au fost implicate 127 persoane.

La frontiera maritimă nu au fost înregistrate cazuri de transporturi de migranți cu ambarcațiuni, cazurile de migrație ilegală înregistrate în anul 2017, neavând continuitate în anul 2018.

Astfel, considerăm că măsurile dispuse de Garda de Coastă pentru securizarea frontierei maritime, cercetările făcute în fiecare caz, care au dus la identificarea și arestarea călăuzelor, dar și buna cooperare între statele riverane Mării Negre în cadrul Forumului de Cooperare la Marea Neagră, în special cu autorităţile de frontieră din Bulgaria și Turcia, au dus la descurajarea eventualelor încercări ale traficanților de a mai traversa Marea Neagră pentru a ajunge în România.

Supravegherea frontierei este asigurată cu peste 118 de mijloace de mobilitate navală: nave maritime de supraveghere, patrulare, intervenție, șalupe și ambarcațiuni, nave logistice, cât și 390 autovehicule pentru patrulare, activități operative și supravegherea frontierei.

Pentru supravegherea frontierei la Marea Neagră, Garda de Coastă folosește un sistem performant numit SCOMAR - Sistem Complex de Observare, Supraveghere și Control al Traficului - bazat pe tehnologie de ultimă oră, care permite detectarea timpurie, urmărirea, recunoașterea și identificarea navelor ce desfășoară activități ilegale de trafic maritim. Obiectivul principal al acestui sistem integrat este acela de a asigura supravegherea performanta a frontierelor maritime. Suportul tehnic al acestui sistem asigură transmiterea, în timp real, a informațiilor obținute de la stațiile de senzori și radare la Centrul de Comanda și Control și a dispozițiunilor necesare pentru interceptarea amenințărilor și realizarea misiunilor de căutare și salvare.

De asemenea, pentru supravegherea frontierei terestră Garda de Coastă foloșeste și un Sistemul Optronic de Recunoaștere cu Instalări pe Catarg (S.O.R.I.C.) în vederea descoperirii oricăror fapte ilegale săvârșite în zona frontierei de stat.

În ceea ce privește utilizarea resursele financiare alocate instituției noastre în 2018 au fost desfășurate activități pentru asigurarea și menținerea în stare de funcționare a imobilelor, mijloacelor de mobilitate terestră, navală și a echipamentelor specifice, pentru îndeplinirea misiunilor Gărzii de Coastă.

La nivelul insituției au fost monitorizate și recepționate lucrările și serviciile următoarelor proiecte:

 • “Mentenanța preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală pentru nava maritimă de supraveghere proiect OPV”;
 • Documentațiile necesare pentru emiterea certificatelor de urbanism pentru următoarele obiective: “Modernizarea și reabilitarea termică a sediului S.P.F. Băneasa”, “Reabilitarea și modernizarea sistemului termoenergetic la P.T.F. Negru Vodă”, “Reabilitarea și modernizarea sistemului termoenergetic C.P.C. Sulina”; și „Înlocuirea centralei termice pe combustibil lichid tip M cu centrală termică pe combustibil gazos, înlocuirea înstalației de transport agent termic și a radioatoarelor la Grup Nave Constanța”.

PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2019 în vederea creşterii eficienței activităţilor desfăşurate și remedierea neajunsurilor identificate în anul 2018 

 • Menţinerea unui sistem eficient de supraveghere a frontierei de stat în zona de competenţă a Gărzii de Coastă;
 • Dezvoltarea de instrumente de interacţiune tehnică şi operativă cu statele riverane în cadrul Forumului de cooperare a Agenţiilor de frontieră/Gărzile de Coastă ale statelor riverane Mării Negre;
 • Prezenţă activă în cadrul Operaţiunilor Comune organizate de către Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă cu mijloace de mobilitate navală și terestră;
 • Participarea activă la dezvoltarea proiectelor derulate la nivel european în domeniul securităţii frontierelor;
 • Punerea în execuţie a proiectelor de reabilitare termică a sediilor administrative de la P.T.F. Vama Veche şi S.P.F. Negru Vodă, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;
 • Contractarea serviciilor de proiectare şi execuţie pentru modernizarea şi reabilitarea termică a S.P.F. Băneasa;
 • Operaţionalizarea Punctului de Trecere a Frontierei Isaccea – Orlovca, la frontiera româno – ucraineană;
 • Branşament gaz natural şi schimbarea soluţiei de încălzire la sediu G.N. Constanţa;
 • Recepţia lucrărilor de investiţii la noul sediu S.P.F. Isaccea;
 • Susţinerea echipei de oină A.C.S. – Frontiera Tomis Constanţa.

Relaţia cu CNP ŞI SINDICATE

În anul 2018 la nivelul Gărzii de Coastă au fost înregistrate cereri şi petiţii venite de la organizaţiile profesionale şi sindicale, fiind întocmite şi înaintate răspunsurile în termenul legal. Principalele repere ale cooperării şi dialogului între Garda de Coastă şi organizaţiile profesionale şi sindicale au constat în îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de dotare, asigurarea drepturilor pentru personal, prevăzute în legislaţia aflată în vigoare, repere pe care conducerea Gărzii de Coastă dorește să le urmeze și pe viitor.

Activități ce se desfășoară în zona de competență a Poliției de Frontieră numai cu avizul acesteia

Conform prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României, actualizată, sunt considerate zone de frontieră / zone supuse regimului de control al Poliției de Frontieră următoarele:

 • teritoriul aflat pe o adâncime de 30 km. față de frontiera de stat și țărmul Mării Negre, către interior;
 • suprafața aeroportului sau a portului cu platformele, imobilele și instalațiile aferente - în județele din interiorul țării, unde funcționează aeroporturi și porturi deschise traficului internațional;
 • fâșiile de teren, situate pe o adâncime de 10 km de o parte și de cealaltă a malurilor Dunării interioare, deschisă navigației internaționale.

Drept urmare, conform acelorași prevederi legale, activitățile ce urmează a fi derulate în zonele de frontieră / zonele supuse regimului de control al poliției de frontieră, trebuie avizate de către instituția noastră.

Având în vedere numărul mare de solicitări pentru avizarea activităților în zona de frontieră, de la începutul anului, vă informăm faptul că pe pagina Poliției de Frontieră Române, la adresa https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-activitati-avizate-41.html se regăsesc informațiile privind conținutul dosarului solicitării de avizare, condițiile impuse solicitantului precum și sancțiuni.

Centrul Operațional de Coordonare

Prin implementarea și realizarea, în contextul EUROSUR, a Centrului Regional de Coordonare și integrarea tuturor imaginilor obținute de la senzorii instalați la frontiera externă, Poliția de Frontieră Română și-a propus realizarea asigurării condițiilor optime de funcționare a structurii de tip dispecerat, facilitând totodată posibilitatea monitorizării unei supravegheri operative în zona de competență.

De asemenea, implementarea Centrului Regional de Coordonare, în contextul dezvoltării EUROSUR la nivel teritorial, a presupus ca și căi de acțiune pentru îmbunătățirea fluxului de informații, integrarea echipamentelor IT&C componente, amenajarea unei structuri de tip dispecerat, prin punerea în practică a necesităților logistice și operaționale aferente, precum și interconectarea acesteia la sistemul de comunicații al P.F.R.

Obiectivele proiectului:

 • prevenirea criminalității transfrontaliere prin eficientizarea activităților de depistare, detectare și combatere a infracțiunilor;
 • schimb operativ de informații între autoritățile implicate, prin modernizarea managementului operațional și al resurselor necesare combaterii criminalității transfrontaliere;
 • sporirea capacității de reacție în cadrul acțiunilor de prevenire a migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere;
 • asigurarea coordonării eficiente a echipelor de intervenție;
 • monitorizarea respectării drepturilor omului, a drepturilor fundamentale și obligațiilor care decurg din dreptul internațional.

Lucrările de modernizare au început pe data de 09.07.2018 și au fost finalizate pe data de 22.08.2018.

 • Conferință de presă la Garda de Coasta
 • Conferință de presă la Garda de Coasta
 • Conferință de presă la Garda de Coasta
 • Conferință de presă la Garda de Coasta
 • Conferință de presă la Garda de Coasta
 • Conferință de presă la Garda de Coasta
 • Conferință de presă la Garda de Coasta

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe