Inapoi
Pregatire
Printeaza pagina
 

Unul dintre obiectivele Politiei de Frontiera Romane in domeniul resurselor umane este imbunatatirea calitatii prestatiei profesionale a personalului propriu, prin asigurarea necesarului de personal si cresterea nivelului de formare profesionala initiala si continua, pe baza unui sistem performant, care sa corespunda cerintelor de securitate a frontierei Romaniei si practicilor europene in domeniu.

FORMAREA PROFESIONALA INITIALA

Formarea initiala a ofiterilor din sursa interna se realizeaza prin cursuri de zi cu durata de 3 ani in cadrul institutiilor de invatamant din structura Ministerului Internelor si Reformei Administrative si 4 ani in institutiile de invatamant din structura Ministerului Apararii Nationale (la solicitarea M.A.I.), respectiv:

 • Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti, Facultatea de Politie - institutie de invatamant superior, care functioneaza in structura M.A.I.
  Facultatea asigura si formarea ofiterilor pentru Politia de Frontiera Romana prin studii universitare de licenta cu durata de 3 ani, domeniul fundamental de stiinte "stiinte juridice". Absolventii sunt licentiati in drept, specializarea "ordine si siguranta publica" si obtin gradul profesional de subinspector de politie.

 • Academia Tehnica Militara Bucuresti - institutie de invatamant superior, care functioneaza in structura Ministerului Apararii inmatriculeaza si pregateste studenti pentru Politia de Frontiera Romana.
  Facultatea asigura formarea ofiterilor prin studii universitare de licenta cu durata de 4 ani, domeniul fundamental "stiinte ingineresti". Absolventii obtin gradul profesional de subinspector de politie.

 • Academia Navala "Mircea cel Batran" Constanta - institutie de invatamant superior, care functioneaza in structura Ministerului Apararii inmatriculeaza si pregateste pe o durata de 4 ani studenti pentru Politia de Frontiera Romana.
  Absolventii sunt licentiati in specialitati navale necesare Politiei de Frontiera (Navigatie, hidrografie si echipamente navale si Electromecanica) si obtin gradul profesional de subinspector de politie.

Formarea initiala a ofiterilor incadrati din sursa externa, specialitatile comunicatii si informatica si logistica se realizeaza sub directa coordonare a structurilor de specialitate din M.A.I., la Centrul de Studii Postuniversitare Bucuresti si Centrul de Formare si Perfectionare a Pregatirii Agentilor de Politie "Nicolae Golescu" Slatina, prin cursuri de zi, cu durata de 4 saptamani.
Pentru specialitatea politie de frontiera, ofiterii sunt pregatiti in cadrul Scolii de Perfectionare a Cadrelor Politiei de Frontiera Orsova, prin cursuri de zi, cu durata de 12 saptamani.

Formarea initiala a agentilor incadrati din sursa interna, se realizeaza in cadrul Scolii de Pregatire a Agentilor P.F. "Avram Iancu" Oradea, prin cursuri de zi, cu durata de 24 luni. La absolvirea institutiei de invatamant, elevii primesc gradul profesional de agent de politie.

Formarea initiala a agentilor incadrati din sursa externa, specialitatea politie de frontiera, se realizeaza prin cursuri de zi, cu durata de 12 saptamani, la institutiile de invatamant ale Politiei de Frontiera. Pentru specialitatile comunicatii si informatica si logistica, pregatirea agentilor se realizeaza sub directa coordonare a structurilor de specialitate din M.A.I., la Centrul de Formare si Perfectionare a Pregatirii Agentilor de Politie "Nicolae Golescu" Slatina, prin cursuri de zi, cu durata de 4 saptamani.

FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA

Odata cu extinderea ariei curriculare pe componenta de formare continua pentru profesionalizarea personalului Politiei de Frontiera incadrat din sursa externa, s-a avut in vedere aprofundarea si actualizarea cunostintelor dobandite in urma cursului de initiere prin participarea la cursuri de perfectionare.

Formarea continua a personalului include pregatirea organizata de catre unitati, de catre institutiile de invatamant specializate si pregatirea autoplanificata a personalului, avand ca obiectiv principal dobandirea unui nivel superior de cunostinte si deprinderi profesionale, dezvoltarea competentelor in domeniul de activitate.

Politistii beneficiaza de tutela profesionala pe intreaga perioada de stagiu / proba (un an pentru ofiteri si 6 luni pentru agenti) stabilita potrivit Statutului politistului. In acest caz, perioada de stagiu, respectiv proba, decurge incepand cu data acordarii gradului profesional, iar examenul de evaluare desfasurat la finalul acesteia este echivalent cu examenul de definitivare in profesie.

De mentionat faptul ca, atat ofiterii, cat si agentii de politie debutanti, aflati sub tutela profesionala, sunt repartizati, la locul de munca unui ofiter sau agent cu experienta, care desfasoara activitati de pregatire cu acestia, in baza unui program, cu obiective si termene clar definite.

Totodata, personalului Politiei de Frontiera i se asigura dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor necesare indeplinirii atributiilor ce ii revin, prin participarea acestuia la cursuri de perfectionare si specializare, cu scoatere de la locul de munca, planificate a se desfasura in institutiile de invatamant ale politiei de Frontiera Romane, astfel:

 • pregatirea in domeniul Schengen:
  • controlul frontierelor
   (controlul de frontiera in P.T.F.: rutier, feroviar, aeroportuar, portuar; cunoasterea documentelor de calatorie, de identitate si acte oficiale; identificarea falsurilor in documente si vize; combaterea fraudei documentare; combaterea infractionalitatii: transfrontaliere, la regimul dreptului proprietatii intelectuale, la regimul patrimoniului cultural national combaterea traficului cu autovehicole furate; combaterea contrabandei; procedee biometrice de identificare a persoanelor; legislatie nationala si europeana (Acquis Schengen) in domeniul frontierelor; tactici si tehnici folosite in supravegherea frontierei);
  • politica de vize
   (cunoasterea legislatiei comunitare si a modului de folosire a Sistemului Informatic al Vizelor; cunoasterea procedurilor de acordare a vizei in P.T.F. si a documentelor eliberate de O.R.I. care dau dreptul la trecerea frontierei);
  • migratia
   (prevenirea si combaterea: migratiei ilegale, traficului de persoane);
  • azilul
   (cunoasterea si aplicarea legislatiei in domeniul azilului in Romania);
  • cooperare politieneasca
   (supraveghere operativa si investigatii; cooperare politieneasca transfrontaliera; informatii de frontiera);
  • cooperare judiciara
  • (constatarea faptelor penale si contraventionale date in competenta P.F.R.; cunoasterea si aplicarea de catre personalul P.F.R. a legislatiei specifice in domeniul penal si contraventional; reglementari ale Dreptului European si Schengen cu impact in activitatea P.F.R.; elaborarea documentelor premergatoare inceperii urmaririi penale);
  • lupta impotriva drogurilor
   (combaterea traficului de substante stupefiante si al substantelor psihotrope);
  • arme de foc si munitii
   (combaterea traficului cu armament, munitii, explozivi si materiale explozive);
  • Sistemul Informatic Schengen
   (cunoasterea legislatiei comunitare privind S.I.S.; utilizarea mijloacelor tehnice de comunicare, a programelor si bazelor de date specifice);
  • protectia datelor
   (protectia datelor cu caracter personal);
  • cunoasterea limbilor de circulatie internationala necesare cooperarii in domeniul Schengen
   (perfectionare: limba engleza, germana si franceza; specializare in domeniul Schengen, limba engleza: terminologie specifica pentru efectuarea interviurilor persoanelor in linia a II-a in P.T.F., terminologie specifica pentru cooperarea politieneasca internationala);
 • pregatirea in alte domenii necesare indeplinirii atributiilor si misiunilor specifice Politiei de Frontiera:
  • initiere in cariera:
   • initiere - pregatire de baza
    (ofiteri si agenti de politie proveniti din sursa interna si externa);
   • initiere - schimbarea armei
    (ofiteri si agenti de politie proveniti prin mutare / transfer de la alte structuri);
  • schimbarea specialitatii / profilului de munca
   (ofiteri si agenti de politie proveniti prin numirea in posturi / specialitati, altele decat cea pe care a avut-o);
  • management
   (management sef S.P.F., sef birou, sef tura);
  • cursuri de capacitate in vederea obtinerii / acordarii gradului profesional urmator de comisar sef, subcomisar si agent sef de politie, pentru personalul care in statul de organizare ocupa un post in specialitatile din domeniile: Politie de Frontiera, Marina si Financiar;
  • informatica
   (initiere: introducere in utilizarea calculatorului; notiuni fundamentale de Word si Power Point; calcul tabelar; perfectionare: utilizarea Windows si Microsoft Word; utilizarea Windows si Microsoft Excel; utilizarea Microsoft Office - Excel si Power Point);
  • educatie fizica
   (organizarea si desfasurarea activitatilor de educatie fizica; instructori sportivi si autoaparare);
  • instructia tragerii
   (instruirea pentru tragerile cu armamentul din dotare);
  • interventie
   (sef detasament interventie; autoaparare si lupta corp la corp);
  • dispecerat
   (cunoasterea si aplicarea metodologiilor de lucru in dispeceratele politiei de frontiera; agent operativ in dispecerat);
  • drepturile omului
   (protectia juridica a drepturilor omului si dreptul international umanitar; protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului in activitatea Politiei de Frontiera);
  • etica profesionala si sociologie
   (cunostinte de etica profesionala si sociologie necesare politistilor de frontiera in indeplinirea atributiilor si misiunilor specifice);
  • acordarea primului ajutor
   (notiuni elementare teoretice si practice privind acordarea primului ajutor);
  • marina
   (specializare si perfectionare: comandant salupa pentru clasa salupelor de patrulare, control si / sau interventie; comandant ambarcatiune pentru clasa ambarcatiunilor de patrulare, interventii, control si / sau salvare; comandant nava pentru clasa navelor de patrulare si interventie; personal din componenta de specialitate: electromecanica, armament, navigatie, comunicatii si observare; controlul si abordajul navelor; operatiuni de cautare si salvare pe mare);
  • legislatie rutiera
   (cunoasterea si aplicarea legislatiei specifice privind circulatia pe drumurile publice);
  • ordine publica si siguranta nationala
   (prevenirea actiunilor teroriste; asigurarea ordinii si sigurantei publice in zona de frontiera; comunicarea si medierea conflictelor);
  • secretariat si relatii publice
   (cunoasterea si aplicarea metodologiilor de lucru pe linie de scretariat si relatii publice).

Cu sprijinul Ministerului Administratiei si internelor se mai organizeaza si desfasoara cursuri pe specialitatile: antidrog, detectare expozivi, urmarire, descoperire tutun in cadrul Centrului Chinologic Sibiu.

Pentru dezvoltarea carierei, sunt organizate cursuri de management (la Centrul de Studii Postuniversitare Bucuresti) pentru ofiterii cu functii de conducere din Politia de Frontiera Romana si cursuri de capacitate in vederea obtinerii gradului profesional urmator pe specialitatile: comunicatii si informatica (la Centrul de Pregatire si Perfectionare a Jandarmilor Campina), secretariat si resurse umane (la Centrul de Studii Postuniversitare Bucuresti), logistica (la Centrul de Formare si Perfectionare a Personalului de Politie Slatina) si politie de frontiera (la Orsova pentru ofiteri si la Iasi pentru agenti).

Personalul Politiei de Frontiera participa si la activitati de pregatire cu specific international, atat in tara cat si in strainatate, desfasurate sub tutela institutiilor europene sau a celor apartinand altor state din Europa sau Statele Unite ale Americii. In acest caz, pregatirea se deruleaza sub forma de: cursuri (in tara sau strainatate), seminarii nationale si internationale, intruniri, conferinte si vizite de lucru.

Pentru alinierea programelor de invatamant la standardele europene, institutiile de pregatire din cadrul Politiei de Frontiera Romane mentin o legatura directa si permanenta cu structuri similare din alte state (ex.: Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera "Avram Iancu" Oradea dezvolta relatii de colaborare cu Centrul de Formare si Perfectionare al Prezidiului Politiei Federale, Centrul Eschwege, Germania si Scoala Medie de Ordine Publica Miskolc).