Inapoi
Cum poti deveni agent in cadrul Politiei de Frontiera Romane ?
Printeaza pagina
 


          1. Prin sustinerea examenului de admitere la Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera "Avram Iancu" Oradea, - cursuri de zi pe o perioada de 2 ani - cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
  • sa ai cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;
  • sa fii absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat;
  • sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media generala de minim 8.00;
  • sa nu fi fost exmatriculat, pentru abateri disciplinare, dintr-o institutie de invatamant ;
  • sa ai varsta de pana la 25 de ani, impliniti in cursul anului participarii la concurs;
  • sa fii declarat apt medical, fizic si psihic;
  • sa aii inaltimea de minim 1,70 m barbatii (cu exceptia candidatilor proveniti din liceele militare, numai pentru examenul sustinut in anul absolvirii) si 1,65 m femeile;
  • sa nu ai antecedente penale sau sa nu fii in curs de urmarire penala sau de judecata pentru savarsirea de infractiuni;
  • sotia (sotul) sa nu aiba cetatenie straina ori sa fie apatrida (apatrid);

          2. Prin incadrare directa, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  • sa ai cetatenia romana si domiciliul in Romania;
  • sa indeplinesti cerintele postului scos la concurs;
  • sa cunosti limba romana scris si vorbit;
  • sa ai capacitate deplina de exercitiu;
  • sa fii declarati apt medical, fizic si psihic;
  • sa ai un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
  • sa nu ai antecedente penale sau sa nu fii in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni.

          Dosarul de concurs va cuprinde:

  • cererea de inscriere si C.V.;
  • documentele care sa ateste cel putin absolvirea studiilor impuse de cerintele postului, atat din punct de vedere al nivelului acestora, cat si al specializarii (copii legalizate);
  • copii ale urmatoarelor documente: act de identitate, livret militar, carnet de munca;
  • documente de stare civila (copii legalizate): certificatul de casatorie, certificatele de nastere pentru candidat, sotie/sot si fiecare copil, hotarari judecatoresti privind starea civila;
  • autobiografia si tabelul nominal cu rudele candidatului;
  • cazierul judiciar pentru candidat;
  • certificatul de examinare psihologica;
  • fisa medicala - tip incadrare in Ministerul Administratiei si Internelor;
  • caracterizarea de la ultimul loc de munca (institutie de invatamant sau unitate militara);
  • declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptare a conditiilor de recrutare;
  • trei fotografii tip buletin/carte de identitate;
  • doua fotografii 9x12 cm, color;
  • dosar plic.

          Pregatirea viitorilor agenti se face pe durata unui curs de formare de: